• Anonim şirketler
  • Limited şirketler
  • Kooperatif şirketler
  • Şirket değerleme
  • Birleşme- devralma
  • Ortaklıktan mahkeme ile çıkarma
  • Aile şirketlerinin Anayasası ve yönetim kuralları
  • Ortak girişim ve girişim sermayeleri
  • Kayyım prosedürleri
  • Yerli ve Yabancıların şirket kuruluş işlemleri