EĞİTİM

Lisans: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

YABANCI DİLLER

İngilizce

ÜYELİKLER

İstanbul Barosu

ÇALIŞMA ALANLARI

İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku

EKİP İÇİNDEKİ İŞLEVİ

İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukukuna İlişkin Dava ve İşlemlerin Takibi