ÇALIŞMA ALANLARIMIZGAYRİMENKUL VE İMAR HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu,  gayrimenkul projelerinin yatırım, finansman, satın alma, inşa, imar ve yönetim süreçlerinde edindiği deneyim ile müvekkillerinin ihtiyaçlarına uygun, en nitelikli hizmeti sunmayı hedeflemiştir. Büyük ölçekli taşınmazların alım-satımı, satış vaadi, kat karşılığı inşaat yapımı ile konut, alışveriş merkezi, akaryakıt depolama terminali yanında elektrik üretim santrali, akaryakıt boru hattı inşa süreçlerine ilişkin inşaat ve proje yönetim, kiralama gibi alanlarda hizmet vermektedir.

İlgili Kitaplarımız
  • 100 Soruda İmar Barışı
  • 100 Soruda Kentsel Dönüşüm

İlgili Kişiler

Gayrimenkul ve İmar Hukuku Detayları

Gayrimenkul Ve İmar Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, toplumun her kesimini son derece yakından ilgilendiren önemli bir hukuk dalıdır. Bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıklar kimi zaman çözümlenemeyerek yargıya taşınabilir. Bu süreçte hukuki destek almak son derece önemlidir. Bu süreçlerin mahkemeye taşınması durumunda taraflar yüksek mahkeme ve diğer giderler ile karşı karşıya kalabilir. Bu da hak kayıplarını meydana getirir. İşlem güvenliği açısından bu konularda gayrimenkul hukuk uzmanlarından hukuki destek almak son derece önemlidir.

Medeni hukukun bir parçası olan gayrimenkul hukuku eşya hukuku bölümleri içinde yer alan bir kavramdır. Arsa, ev, daire ve apartman gibi taşınmazlar için düzenlenen bu hukuk dalı oldukça detaylıdır. Bu detayların hukuki aykırı dururumlar meydana getirmemesi için Gayrimenkul hukuku son derece önemlidir. Mülkiyet hakkı,

Gayrimenkul Hukukunun temelini oluşturmakla birlikte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve T.C Anayasasına göre korunmakta ve kabul görmektedir. Bu anlam da sizlere kapsamlı olarak destek vermeye devam etmekteyiz. Danışmanlık hizmetlerimiz inşaat sektöründe devlet projeleri, özel sektör ihaleleri, kamu ihaleleri, inşaat sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, dava yönetimi, sözleşme yönetimi gibi kapsamlı konu başlıkları altında sizlere hizmet veriyoruz. Uzun yıllar alanında çalışan deneyimli bir avukat kadrosu ile sizlere yardımcı olmaya devam etmekteyiz. İnşaat hukuku alanında en çetrefilli gayrimenkul uyuşmazlıklarını dahi en hızlı, en güvenilir ve en kısa yoldan çözüme ulaştırmakta tecrübe sahibi olan Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu, bu konuda oldukça hatırı sayılır işlere imza atmış olmaktan ve büyük çaplı inşaat sözleşmelerini hazırlamaktan gurur duymaktadır.

Gayrimenkul ve İmar Hukuku

İmar Hukuku (İmar Planları , İtiraz , Dava, İmar Barışı)

İmar planları, imar planlarına itiraz, imar planlarına karşı dava açma, imar barışı, imar uygulamaları, yapı ruhsatı ve fenni sorumluluk (Mühürleme-yıkım ve para cezaları), kamulaştırma, eski eser (korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları) çalışmalarımız kapsamındadır.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılarda Kentsel Dönüşüm, Riskli Alan Belirlenmesi, Kamulaştırma, Riskli yapılarda hak sahiplerinin anlaşması ve payları, Riskli alanlarda hak sahiplerinin anlaşması ve payları, Risk Tespit Raporuna İtiraz, Risk Tespit Raporuna Dava Açılması, Riskli Alan Kararına Dava Açılması çalışmalarımız kapsamındadır.

Fikirtepe Özel Masası

Fikirtepede’ki inşaatların zamanında tamamlanmaması sebebiyle arsa sahiplerine sözleşme gereğince gecikmeden dolayı verilmesi kararlaştırılan kira bedellerinin talep edilmesine dair dava süreçleri çalışmalarımız kapsamında olup, hukuk büromuzda bu davalarla ilgili özel bir ekip kurulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir.

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırma kararının iptali davası, El atmanın Önlenmesi Davası, Kamulaştırmasız El Atma Davası, Ecrimisil Davası çalışmalarımız kapsamındadır.

Sanayi Alanları ve OSB'ler

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamındaki hukuki danışmanlık, işlemler ve dava süreçleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Tarım Alanları

Arazi Kullanım Planlaması ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri, Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri, Tarımsal Desteklemeler ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri,

Tarımsal Üretim ve Pazarlama ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri, Tarımsal Arazilerin Sürdürülebilir,

Sürdürülebilir Ormancılık ile İlgili Biyoçeşitliliğin Korunması çalışmalarımız kapsamındadır.

Boğaziçi ve İmar Hukuku

İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak Boğaziçi Kanunu’na göre danışmanlık ve dava süreçleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Belediye Mevzuatı

Ortak girişim; iki veya daha fazla işletme veya kişinin ortak bir iş fikri üzerinde eşit veya farklı oranlarda yatırım yaparak, söz konusu yatırım kapsamındaki tüm kar, zarar, risk ve faydalara yatırım yapılan oranda pay sahibi durumudur. Girişim sermayesi, yaratıcı fikri olan girişimcilerin, küçük veya orta boyutlu işletmelerin ortaya koyacakları ürün veya hizmetlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlaması için ciddi bir finansmana ihtiyaç duyabilmektedir. Ortak girişim kuruluş ve pay sahipliği işlemleri ile girişim sermayeleri konusunda danışmanlık ve diğer işlemler çalışmalarımız kapsamındadır.

Şehircilik Mevzuatı

İmar barışı, yapı kayıt belgesi mürcaatı, hazineye ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar, yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar ve şehir planlarına ilişkin danışmanlık ve dava süreçleri çalışmalarımız kapsamındadır.

İnşaat Hukuku

Taşınmaz tazminatı davaları, Müdahalenin men-i davaları, İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar, İstihkak davaları, Ortaklığın giderilmesi davaları, İpotek davaları, Kamulaştırma davaları, Tapu iptal ve tescil davaları, Kira bedeli tespit davaları, Tahliye davaları, Şüfa davaları, Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları, Kişiler arasındaki dava takibi, Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi çalışmalarımız kapsamınadır.

Tüketici( Konut) Hukuku

Taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmelerin hangi hallerde tüketici hukukunun kapsamında olacağı ve tüketici hukukunun kapsamında olmasının sözleşmenin hükümlerini nasıl etkileyeceği, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin tüketici işlemi niteliğini haiz olup olamayacağı, devre mülk ve devre tatil sözleşmesi hukuki nitelik, şekil, unsurlar çalışmalarımız kapsamındadır.

SİT ve Koruma Alanları ve Planları

SİT ve Koruma Alanları ve Planlarına karşı itiraz dava süreçleri ve danışmanlık çalışmalarımız kapsamındadır.

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerleme işlemleri hakkında danışmanlık ve süreç takibi çalışmalarımız kapsamındadır.

Değerli Konut Vergisi

DOLDURULACAK İÇERİK

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


    Tıklayın