dec64b89-4ccb-4d56-9ca6-bdb608dc4bf8
ddcde687-fcd8-4678-bf3e-e5c0385ec1d6
bc487e26-1e57-46f0-8a0f-a8cce5ddf5b4
b1874ac1-9039-422f-b556-e16f7da95911
b0432ce6-1f58-49d5-ad39-822d58bcefc7
aa80b1e4-5bee-4d0b-82da-1b904fdf9886
a572c549-d64a-4d82-80e7-3965794a3c9f
77684279-ccf2-4ca5-8cb1-9f380b41756d
2040784a-a5ca-4a57-a810-1156c4e6c627
48665dce-b18f-4325-a97b-3a5e67e2810c
41137cd0-dada-4546-bc0a-0445204ceb8c
940b0c56-4751-48f3-a540-d3207f7ead4b
68d270ec-ce06-427c-a859-c3d40eae236e
42e00bf4-1213-4ac3-81ca-b8ec018d4676
9b966cc1-7da0-46f8-a60a-545974f44fa9
7dd51fb7-fd00-42c3-ba36-a9f1fc54458f
6db0ff37-1618-4e64-b5f3-d7bc2ca1dcf3
5fac58ab-7015-45c9-a073-f271ed9530f3
5c5d29b3-01bc-4c15-a2c3-84da08029a99

Arabuluculuk uygulamalarında Gayrimenkul davaları zorunlu arabuluculuk kapsamına alındığı için 1 Eylül’den itibaren bazı dava türleri önce arabuluculuğa başvurmak zorunda. Bu çerçevede kira, tahliye, kat mülkiyeti konusu ihtilaflar, izale-i şüyu davaları, alacak davaları gibi davalar  önce arabulucu aşamasından geçmek durumundadır. Bu çerçevede dünyanın en büyük ticaret odalarından birisi olan İstanbul Ticaret Odası 21. meslek Komitesi olan...

Çevre-Şehircilik Bakanlığı, Erzurum Belediyesi’nin Palandöken’de ki ev sahipliğinde, KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU’ndaki değişiklik önerileri ÇALIŞTAY’ında uzmanlar eksiklik ve önerileri dile getirdi. KENTSEV vakfımızın yöneticileri oradaydık. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü’nün ( gayrimenkulhukuku.org) bu konudaki önceden var olan çalışmasını öneri olarak sunduk.

7.YARGI PAKETİ CEZA HUKUKUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER                            7.YARGI PAKETİ İLE CEZA HUKUKUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok kanunda önemli değişiklikler ve yenilikler yapılmıştır. Başta 2004 sayılı İİK olmak üzere mevzuatımızda bulunan kanunlarda bazı yeni uygulamalar...

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; emlak vergisi konusunda en geç ne zaman açılabileceğine dair Bölge İdare Mahkemeleri kararları arasındaki aykırılıkların giderilmesine dair karar aldı. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; 2022/14E, 2023/2K sayılı kararı ile asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerlerinin tespitine yönelik takdir komisyonu kararlarına karşı en geç anılan kararların alındığı yılın son gününe...

Kira uyuşmazlıklarında Arabuluculuk uygulaması zorunlu hale getirildi. Buna göre, yılda yaklaşık 126 bin dosya, mahkemeye gitmeden en fazla 6 hafta içerisinde çözüme kavuşacak. Uzmanlara göre mahkemelerin iş yükü de bir hayli azalacak.  

Personelleri ve işverenleri yakından ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun; 03/03/2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşverenlerin EYT hakkında bilmesi gereken hususlar ise şunlardır: İlgili Kanun kapsamında EYT’den faydalanacak olan personellerin işveren olarak tarafınıza yapacağı başvuru neticesinde...