https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2023/11/RESMI-GAZETE.jpg

2 Kasım 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32357 KANUN KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 7464 Kabul Tarihi: 25/10/2023     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları...

WhatsApp Image 2023-10-07 at 14.49.15
WhatsApp Image 2023-10-07 at 14.49.30
WhatsApp Image 2023-10-07 at 14.49.48
WhatsApp Image 2023-10-07 at 14.50.12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’nın sonuç bildirgesini, kentsel dönüşüm seferberliği 5 Ekim 2023 ’de kamuoyuna açıkladı. 2012 yılında başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının aldığı son şekli ve yürütülen çalışmaları, İLBANK’ın Ankara Macunköy’deki sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda açıklayan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracaklarını ve dönüşümün önündeki engelleri...

dec64b89-4ccb-4d56-9ca6-bdb608dc4bf8
ddcde687-fcd8-4678-bf3e-e5c0385ec1d6
bc487e26-1e57-46f0-8a0f-a8cce5ddf5b4
b1874ac1-9039-422f-b556-e16f7da95911
b0432ce6-1f58-49d5-ad39-822d58bcefc7
aa80b1e4-5bee-4d0b-82da-1b904fdf9886
a572c549-d64a-4d82-80e7-3965794a3c9f
77684279-ccf2-4ca5-8cb1-9f380b41756d
2040784a-a5ca-4a57-a810-1156c4e6c627
48665dce-b18f-4325-a97b-3a5e67e2810c
41137cd0-dada-4546-bc0a-0445204ceb8c
940b0c56-4751-48f3-a540-d3207f7ead4b
68d270ec-ce06-427c-a859-c3d40eae236e
42e00bf4-1213-4ac3-81ca-b8ec018d4676
9b966cc1-7da0-46f8-a60a-545974f44fa9
7dd51fb7-fd00-42c3-ba36-a9f1fc54458f
6db0ff37-1618-4e64-b5f3-d7bc2ca1dcf3
5fac58ab-7015-45c9-a073-f271ed9530f3
5c5d29b3-01bc-4c15-a2c3-84da08029a99

Arabuluculuk uygulamalarında Gayrimenkul davaları zorunlu arabuluculuk kapsamına alındığı için 1 Eylül’den itibaren bazı dava türleri önce arabuluculuğa başvurmak zorunda. Bu çerçevede kira, tahliye, kat mülkiyeti konusu ihtilaflar, izale-i şüyu davaları, alacak davaları gibi davalar  önce arabulucu aşamasından geçmek durumundadır. Bu çerçevede dünyanın en büyük ticaret odalarından birisi olan İstanbul Ticaret Odası 21. meslek Komitesi olan...

Çevre-Şehircilik Bakanlığı, Erzurum Belediyesi’nin Palandöken’de ki ev sahipliğinde, KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU’ndaki değişiklik önerileri ÇALIŞTAY’ında uzmanlar eksiklik ve önerileri dile getirdi. KENTSEV vakfımızın yöneticileri oradaydık. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü’nün ( gayrimenkulhukuku.org) bu konudaki önceden var olan çalışmasını öneri olarak sunduk.

7.YARGI PAKETİ CEZA HUKUKUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER                            7.YARGI PAKETİ İLE CEZA HUKUKUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok kanunda önemli değişiklikler ve yenilikler yapılmıştır. Başta 2004 sayılı İİK olmak üzere mevzuatımızda bulunan kanunlarda bazı yeni uygulamalar...