Blogdanışmanlık hizmetleriBoşanma Davası Rehberi: Nasıl Açılır, Nelere Dikkat Edilmeli?

22/10/2022
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/bosanam-davasi-1280x853.jpg

Boşanma Davası Rehberi: Nasıl Açılır, Nelere Dikkat Edilmeli?

 

 • Boşanma Davası Nedir? – Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerden birisi (veya birlikte), anlaşmalı boşanma dilekçelerini hazırlayarak aile mahkemesine boşanma başvurusuyla gidebilirler.

 • Taraflardan birinin boşanma davasını açması durumunda, diğer taraf davayı kabul etmezse ne olur?

Bu durumda konu, yargıya taşınacaktır. Boşanmak isteyen taraf, mahkemeye delillerini sunar. Boşanmak istemeyen taraf da itirazlarını yapacaktır. Bu şekilde aile mahkemesi hakkaniyete uygun bir karar verecektir. Boşanma davasında hangi tarafın daha kusurlu olduğu incelenir. Bu durumda davayı açan taraf daha kusurlu ise, dava reddedilecektir.

 • Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Adalet Bakanlığının çekişmeli boşanma davaları için belirlediği gün, 300 gündür. Anlaşmalı boşanma davası ise 30 gündür.

 • Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Boşanmak isteye tarafların, kendi aralarında, nafaka, mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi konularda anlaşarak mahkemeye başvurmalarıdır.

 • Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davasında, taraflardan birinin mahkemeye başvurması yeterlidir.

 • Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Medeni Kanun 166/3 Maddesi dışında kalan her türlü boşanma sebebine dayanılarak açılmış ve eşlerin boşanmanın sonuçları konusunda anlaşamadığını gösteren boşanma türüdür.

 • Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerden biri, boşanma davası için bulundukları aile mahkemesine giderek, boşanma davası açmasıyla gerçekleşir.

 • Taraflardan Biri Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur?

Hukuki bir yaptırım uygulanmaz. Fakat, davayı açan tarafın gitmemesi durumunda, boşanma davası reddedilir. Eğer diğer taraf gitmez ise, boşanma davası süreci, uzar ve neticesine ulaşamaz.

 • Nafaka Nedir? Hangi Durumlarda Ödenir?

Nafaka, boşanma davası sürerken veya sonuçlandıktan sonra, boşanma halinde maddi zorluğa düşecek olan kişiye her ay ödenen meblağdır.

 • Erkeğe Nafaka Ödenebilir Mi?

Aile mahkemesi, sorumluluklarını hangi taraf yerine getirmiyorsa ve kusurluysa, ona nafaka ödemesini üstlendirebilir. Bu durumda erkek tarafa da nafaka ödemesi yapılabilir.

 • Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası, boşanma davası sürerken, geçim zorluğuna düşecek olan tarafa, boşanma aşaması içindeyken kusurlu tarafın ödeme yapmasıdır.

 • İştirak Nafakası Nedir?

Anne ve babalar çocuğunun eğitimini desteklemek için nafaka ödemek durumundadırlar. Bu sebeple çocuğun eğitim hayatı sona erene kadar, çocuğa destek olmak için yapılan ödemedir.

 • Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası (TMK Madde 175), boşanma ile birlikte maddi güçsüzlüğe düşecek olan kişinin, boşanmada kusuru daha ağır olan taraf bakımından nafaka ödenmesidir.

 • Yardım Nafakası Nedir?

Yardım nafakasının boşanma veya evlilikle bir ilgisi yoktur. Yardım nafakası, yoksulluğa düşmüş olan altsoy veya üstsoya destek amaçlı ödenen nafakadır.

Paylaş
Paylaş