https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/bosanam-davasi-1280x720.jpg

Boşanma Davası Rehberi: Nasıl Açılır, Nelere Dikkat Edilmeli?   Boşanma Davası Nedir? – Boşanma Davası Nasıl Açılır? Eşlerden birisi (veya birlikte), anlaşmalı boşanma dilekçelerini hazırlayarak aile mahkemesine boşanma başvurusuyla gidebilirler. Taraflardan birinin boşanma davasını açması durumunda, diğer taraf davayı kabul etmezse ne olur? Bu durumda konu, yargıya taşınacaktır. Boşanmak isteyen taraf, mahkemeye delillerini sunar. Boşanmak...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/arabuluculuk-hukuku-1280x720.jpg

Arabuluculuk Hukuku Nedir? Arabuluculuk Avukatı   Arabuluculuk Nedir? Özel hukukta, kişilerin kendilerinin belirleyeceği tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu), aralarındaki uyuşmazlıkta hakemlik yapmasıdır. Zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olarak ikiye ayrılır. Bazı davalarda öncelikle arabulucuya gidilme zorunluluğu vardır. Kimler Arabulucu Olabilir? En az 5 yıllık mesleki tecrübesi bulunan hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk yapabilir. Adalet...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/dernek-hukuku-1280x720.jpg

Vakıf ve Dernek Hukuku Nedir? Vakıflar ve Dernekler Avukatı   Vakıf ve Dernek Hukuku Nedir? Vakıflar hukuku, vakıfların denetimine ilişkin prensipleri kapsar. Vakıfların davaları ve onlardan doğan davalarla ilgilenir. Vakıf ve Dernek Avukatı Neler Yapar? Vakıf ve dernekler, tüzel kişilikleri olan kuruluşlar olduklarından dolayı, bu tüzel kişilerin kuruluşunda gereken belgeler, izinlerin alınması ve bildirimlerin yapılması,...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/sosyal-medya-hukuku-1280x720.jpg

Sosyal Medya Hukuku Nedir? Sosyal Medya Avukatı   Sosyal Medya Kavramı Sosyal medya, kullanıcıların internet üzerinde, içerik ürettiği/paylaştığı/takip ettiği ve aramalar yapabildiği bir iletişim platformudur. Sosyal Medya Hukuku Nedir? Sosyal medya hukuku, hem ceza hem de medeni hukuku kapsamaktadır. Bireylerin yaptıkları bazı paylaşımlar, sosyal medyada suç kapsamına girmektedir. Bazı paylaşımlarda hem kişinin kendisinin hem de...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/tuketici-haklari-1280x720.jpg

Tüketici Hakları Hukuku Nedir? Tüketici Hakları Avukatı   Tüketici Kavramı Tüketici, ticari amaç gütmeden hareket eden gerçek veya tüzel kişilere verilen isimdir. Tüketici Hakları Nedir? 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesinde tüketici hakları açıklanmıştır. Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitim hakkı, eğitilme hakkı, zararların giderilmesi hakkı, sağlıklı...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/yabancilar-hukuku-1280x720.jpg

Yabancılar Hukuku Nedir? Yabancılar Avukatı   Yabancılar Hukuku Nedir? Bir devletin veya ülkenin, başka bir ülkeden gelen yabancılar hakkında uyguladığı hukuktur. Yabancılar Avukatı Neler Yapar? Türk vatandaşlığı alma konusunda müvekkilini yönlendirir, en uygun vatandaşlık alma yöntemini izler, yabancı müvekkillerinin Türkiye’de çalışma izni alması ve şirket kurması için gerekli hazırlıkları ve prosedürleri gerçekleştirir. Müvekkilleri adına ilişkili...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/teknoloji-hukuku-1280x720.jpg

Teknoloji Hukuku Nedir? Teknoloji ve Bilişim Avukatı   Teknoloji Hukuku Nedir? Bilişim hukuku ve internet hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Bilişim hukuku birçok alan içindedir. İnternet kullanımı, güvenlik, veri paylaşımı, iletişim gibi konular dahildir. Teknoloji ve Bilişim Avukatı Ne Yapar? Bilişim avukatları, internet üzerinden işlenen suçlarla ilgilenir. Veya internet üzerinden yapılabilecek boşanma veya tazminat gibi...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/ceza-hukuku-1280x720.jpg

Ceza Hukuku Nedir? Ceza Avukatı   Ceza Hukuku Nedir? Bir takım haksızlık teşkil eden insan davranışlarının hangi suç türüne girdiği ve bu hareketlerin karşılığında alınacak cezaları düzenler. Ceza Avukatı Ne Yapar? Ceza avukatı, sanığın hukuki temsilcisidir. Sanığı mahkeme nezdinde savunur fakat sanık gibi olayı baştan sona mahkemeye anlatamaz. Yargılanan şahıs olay kendi görgüsü ile anlatacaktır....

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/icra-hukuku-1280x720.jpg

İcra ve İflas Hukuku Nedir? İcra ve İflas Avukatı   İcra ve İflas Hukuku Nedir? Alacaklı olarak, cebri icra yoluna başvurularak borçludan alacağın tahsiline gidilmesidir. İcra Avukatı Ne Demek? İcra avukatı her türlü icra işlemlerini takip eden vekildir. Alacaklı veya borçlu vekili olabilir. İcra ve İflas Avukatı Ne Yapar? İcra takiplerine ilişkin olarak borçlunun mallarına...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/miras-hukuku-1280x720.jpg

Miras Hukuku Nedir? Miras Avukatı   Miras Hukuku Nedir? Bir kişinin ölümü veya gaipliği halinde geriye bıraktığı malvarlığını paylaştırmayı düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Miras Avukatı Ne Yapar? Miras bırakan kişi muris olarak, hayattayken bir miras avukatına başvurarak mallarını paylaştırabilir. Bunun dışında kişi, hayattayken mal paylaşımı düzenlemesi yapmamış olsa bile, miras avukatı aracılığıyla bırakılan...