HaberlerDanıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; emlak vergisi konusunda en geç ne zaman açılabileceğine dair Bölge İdare Mahkemeleri kararları arasındaki aykırılıkların giderilmesine dair karar aldı.

28/04/2023

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; emlak vergisi konusunda en geç ne zaman açılabileceğine dair Bölge İdare Mahkemeleri kararları arasındaki aykırılıkların giderilmesine dair karar aldı. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; 2022/14E, 2023/2K sayılı kararı ile asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerlerinin tespitine yönelik takdir komisyonu kararlarına karşı en geç anılan kararların alındığı yılın son gününe kadar dava açılabileceğine karar verdi. Karar; 28.04.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230428-8.pdf

Paylaş
Paylaş