HaberlerPersonelleri ve işverenleri yakından ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun; 03/03/2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşverenlerin EYT hakkında bilmesi gereken hususlar ise şunlardır:

11/03/2023

Personelleri ve işverenleri yakından ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun; 03/03/2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşverenlerin EYT hakkında bilmesi gereken hususlar ise şunlardır:

İlgili Kanun kapsamında EYT’den faydalanacak olan personellerin işveren olarak tarafınıza yapacağı başvuru neticesinde hak etmiş oldukları kıdem tazminatı son çalışmış olduğu işveren tarafından ödenecektir.
Kanun gereği yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren 7438 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar ise Hazinece karşılanacaktır.

İşverenler, çalışma ilişkisinin işçilik hakları ödenerek sona erdirilmesinden seneler sonra karşı karşıya kalabilecekleri ek alacak talepleri yönünden kaygı taşımaktadırlar.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18. maddesine eklenen ek beşinci fıkraya göre, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşma sağlanması durumunda, üzerinde anlaşılan konularda taraflarca dava açılamayacaktır. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 26/02/2020 tarihli 2019/3278 E, 2020/443 K sayılı ilamı ile ihtiyari arabuluculuk faaliyeti sonucunda, işveren ve çalışanın anlaşmaya varması halinde üzerinde anlaşılan işçilik alacakları hakkında tekrar dava açılamayacağı yönünde karar vermiş olup mahkeme tarafından verilen karar Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 06/10/2020 tarih ve 2020/2649 E, 2020/10704 K sayılı ilamı ile onanmıştır.
Yasa ve emsal kararlar göz önünde bulundurulduğunda, çalışma ilişkisini sona erdirmenin en emin yolu arabuluculuktur.
EYT Kapsamındaki personellerin işten ayrılış ve tazminat ödemeleri ile ilgili hukuki süreç konusunda ofisimizle irtibata geçerek; Hukuk Büromuz İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatlarımız; Av. Feride Büşra Ekinci ve Av. Beyzanur Kılıç’ tan hukuki destek alabilirsiniz.

Paylaş
Paylaş