Çevre-Şehircilik Bakanlığı, Erzurum Belediyesi’nin Palandöken’de ki ev sahipliğinde, KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU’ndaki değişiklik önerileri ÇALIŞTAY’ında uzmanlar eksiklik ve önerileri dile getirdi. KENTSEV vakfımızın yöneticileri oradaydık. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü’nün ( gayrimenkulhukuku.org) bu konudaki önceden var olan çalışmasını öneri olarak sunduk.

7.YARGI PAKETİ CEZA HUKUKUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER                            7.YARGI PAKETİ İLE CEZA HUKUKUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Kamuoyunda 7. Yargı Paketi olarak bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birçok kanunda önemli değişiklikler ve yenilikler yapılmıştır. Başta 2004 sayılı İİK olmak üzere mevzuatımızda bulunan kanunlarda bazı yeni uygulamalar...

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; emlak vergisi konusunda en geç ne zaman açılabileceğine dair Bölge İdare Mahkemeleri kararları arasındaki aykırılıkların giderilmesine dair karar aldı. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; 2022/14E, 2023/2K sayılı kararı ile asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerlerinin tespitine yönelik takdir komisyonu kararlarına karşı en geç anılan kararların alındığı yılın son gününe...

Kira uyuşmazlıklarında Arabuluculuk uygulaması zorunlu hale getirildi. Buna göre, yılda yaklaşık 126 bin dosya, mahkemeye gitmeden en fazla 6 hafta içerisinde çözüme kavuşacak. Uzmanlara göre mahkemelerin iş yükü de bir hayli azalacak.