ÇALIŞMA ALANLARIMIZ DEPREM HUKUKU

5 Soruda Deprem Hukuku

1-Böyle bir hukuk dalı var mı?

Genel olarak afet türlerinden biri olan Deprem Hukuku kavramı 2000’li yıllardan itibaren hukuk literatüründe söz edilen bir kavramdır.

2-Deprem Hukuku’nun kapsamı nedir?

Deprem konusunun yer bilimleri, insan eliyle yapılan inşaat ve diğer imalatlar, başta kentler olmak üzere yerleşim, ülke planlaması, sanayi, zirai, ticari, sağlık, eğitim gibi birçok alanla bağlantısı vardır. Bu şekliyle deprem kavramı çok yönlü etkiye sahiptir.

3-Deprem Hukuku- Gayrimenkul Hukuku ilişkisi nasıl tanımlanabilir?

Deprem yer yüzündeki hareketler olduğuna göre, gayrimenkul hukukunun konusu olan arazi ve üzerindeki kavramlarla ilişkilidir. Tapu, Kadastro, Ülke planları, bölge planları, çevre düzeni planları, nazım ve uygulama planları, şehircilik uygulamaları, sanayi, ticaret ve konut binaları bu ilgili konuların başında gelmektedir.

Deprem hukuku, kentlerin sağlıklı ve sağlam yapılaşması ile ilgili olarak kentsel dönüşümle de ilgilidir. Tarihi ve kültürel yapılarımızın korunması ülke geleceği açısından önem gösterdiğinden, bu değerlerin korunması da konunun içinde incelenmelidir.

4-Biz Ne Yapacağız?

Deprem odaklı bakış açısıyla, gayrimenkul, kentsel dönüşüm, imar, planlama, yapılaşma ve iskan konularına daha yakın eğileceğiz. Bu konularda araştırma, veri toplama, değerlendirme ve ortaya çıkan bulgularla ülkemizin hukukuna katkıda bulunmaya çalışacağız.

5- Kimlerle İş birliğine hazırız?

Hukukçular,

Plancılar

Gayrimenkul sektörü

Mimarlar

İnşaat sektörü

Müteahhitler

Yer bilimciler

Yatırımcılar

Ve diğer ilgili meslek ve sosyal gruplar.

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


    Tıklayın