ÇALIŞMA ALANLARIMIZVERGİ HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu, olarak Professional arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

Arabuluculuk, adından da anlaşılacağı gibi bir sorun çözme mekanizmasıdır. Modern hukuk sistemine sahip toplumlarda kullanılan bir yöntemdir. Arabulucular, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları en ideal şekilde çözmeye çalışan kişilerdir.

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

Vergi Hukuku Nedir?

Vergi hukuku, kamu hukukunun bünyesinde yer alır ve devletin mali yükümlülüklerini inceler. Vatandaş ve devlet arasındaki vergi ilişkisi konusunu ele alır. Vergi devletin egemenliği içindedir ve yeni kanunlar çıkarılarak yeni vergiler karşılıksız olarak toplanabilir. Devlet bu sayede, kamu harcamalarının karşılığını almaktadır. Vergi hukuku, vergilerle ilgili yeni çıkan yasalar, vergilendirme ile ilgili işlemler, ve vergilerin tahsil edilmesi konularını da içerir. Vergi hukuku Anayasa, vergi ile ilgili çıkarılan kanunlar ve Cumhurbaşkanı kararnamelerine dayanmaktadır.

Vergi Uyuşmazlıkları Nelerdir?

Vergi hukukunda uyuşmazlıklar vergilerin matrahı ve türü hakkında gerçekleşir. Genelde bu uyuşmazlıklar, vergi dairelerine başvurulmadan kişinin kendisi tarafından halledilebilir. Normalin haricinde bir vergi alınmış olması; vergi cezası kesilmesi ve teslim edilmesi; davalarda uzlaşmanın sağlanamaması; fazla vergi tarh edilmesi şeklinde sıralanabilir.

Vergi Avukatı Ne İş Yapar?

Vergi ile ilgili suçlara baktıkları için vergi avukatlarına aynı zamanda ceza avukatı da denmektedir. Vergi yükümlülükleri Anayasa ile güvence altına alınmıştır ve bunlarla ilişkili olarak mali yükümlülüklerden açılan davalar vergi ve faiz davaları olmaktadır. Vergi davaları vergiye itirazı kapsadıkları gibi, tahsilat durumundaki uyuşmazlıkları da kapsar. İhtiyati haciz, haciz, ödeme emri ve verginin tarhı gibi konular da vergi avukatlarının alanına girmektedir. Vergi avukatları, Vergi Usul Kanunu, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuatlarla alakalı davalar; vergi suçları; idarece yapılan yaptırımlar; vergiye itiraz ve iptal davaları gibi konularla ilgilenirler.

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


    Tıklayın