ÇALIŞMA ALANLARIMIZİDARE HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu, olarak Professional idare hukuku alanında hizmeti vermekteyiz.

İdare Hukuku, idarenin yapısını ve işleyişini düzenler ve temelini Anayasa’dan alır. Özel ve tüzel kişiler idare hukukunun kapsamına girmez.

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku, idarenin yapısını ve işleyişini düzenler ve temelini Anayasa’dan alır. Özel ve tüzel kişiler idare hukukunun kapsamına girmez. İdare hukukunun konusu, idari kuruluşların, yapısı, işleyişi ve yasal düzenlenişi hakkındadır. İdare hukuku, idarenin iş ve işlemlerinden kaynaklanır. Özel şirketler veya derneklerin hareketlerinden kaynaklanan hukuki süreçler, ticaret hukuku kapsamına girer. İdare hukukuna göre, idarenin yaptığı işlemlere karşı yargı yolu tamamen açıktır.
İdarenin kamu yönetimi içinde olan kurum ve kuruluşların yaptığı işlemleri ve yapılarını denetler. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kişilere olan yetki ve sorumlulukları, idare hukuku kapsamındadır. Kamu yararının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır, dolayısıyla yaptığı işlemler gerçek ve tüzel kişileri ilgilendirir.

İdari Yargılama Sistemi Nedir?

İdari yargılama, sadece yazılı yargılama usulüne tabidir. İdari yargılamada, idare mahkemeleri dava açıldıktan sonra dava konusuyla ilgili tüm belgeleri talep eder. Tanık dinlenmez veya ifade alınmaz. İdari yargıda dava türleri, kişisel hakları dolaylı olarak ihlal edilen kişiler tarafından idarenin işlemlerine karşı açılan iptal davalarıdır. İdarenin yaptığı işlem ve eylemlerden doğrudan zarar gören kişilerin, idareye karşı açtığı davalara ise tam yargı davaları denir. İptal davaları sadece işlemin iptal edilmesini sağlarken, tam yargı davaları hakkı ihlal edilen kişiye karşı bir tazminat verilmesi veya eski haline getirilme gibi sonuçlar elde edilir.

İdare Avukatı Ne İş Yapar?

İdare avukatı, haksız olduğu düşünülen idari işlem ve eylemlere karşı tazminat davası ve iptal davası açma yoluna gider; idari para cezalarının iptal edilmesi için dava açar; vergi uyuşmazlıklarında alınan kararların düzeltilmesi ve iptal edilmesinin talep edilmesi, gibi konularda hukuki destek sağlar.

İletişim

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pzt-Cum: 08:00-18:00

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


    Tıklayın