ÇALIŞMA ALANLARIMIZKVKK HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

KVKK avukatı, kişilerin verilerini kullanan firmalarla birlikte çalışarak, denetim hizmeti sunar.

İlgili Kişiler

KVKK Hukuku Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 senesinde TBMM tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Anayasanın 20. Maddesine göre, herkesin kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı kabul edilmiş ve Anayasal olarak güvenceye alınmıştır. Bu nedenle, herkesin kişisel verilerinin üzerinde hak sahibi olduğu kabul edilmiş ve buna ilişkin usul ve esaslar 6698 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. İşbu kanun ile gerçek veya tüzel kişilerin uyacakları usuller de düzenlenmiş bulunmaktadır. Anayasanın söz konusu 20. Maddesine göre, kanunun amacı kişisel verilerin işlenmesinin kontrol altına alınmasıdır. Bu sayede kişilerin hak ve güvenceleri disiplin altına alınabilir. Bu kanuna göre kişisel veriler, yetkisiz kişilere açıklanamaz; sınırsız biçimde biriktirilemez; kötü niyetle veya amacı doğrultusu dışında kullanılamaz.
6698 Sayılı kanunun amacı, kişisel verilerin mahremiyetini sağlamak; gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken esasları düzenlemek; kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, olarak açıklanabilir.

KVKK Hangi Durumları Kapsamaz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 28. Maddesinde, nelerin kişisel verilerin korunması kapsamına girmeyeceği ve bu konuda bilgilerin toplanması/saklanmasının hukuka aykırı olmayacağı düzenlenmiştir.
Buna göre 6698 Sayılı Kanunun 28. Maddesinde bu durumlarda bir hukuka aykırılık olduğu söylenemez:
Kişisel verilerin aynı konutta oturulan aile fertlerinin de bulunduğu durumlar kapsamında ve bunun dışında kimseyle paylaşılmaması şartıyla biriktirilmesi,
Kişisel verilerin, milli güvenlik ve savunma, ekonomik güvenlik, kişisel güvenliğe dair bir ihlal yapılmaması ve kişisel verilerin ihlali olmaması kaydıyla tarih, edebiyat ve sanat alanlarında kullanılması,
Ülke genelinde yapılan sosyolojik anket/planlama/istatistik gerekliliğinde veya bilimsel amaçlar için kişisel verilerin gizliliği ihlal edilmeden kullanılması,
Soruşturma, kovuşturma, yargılama/infaz aşamalarında kişisel verilerin toplanması ve kullanılması
Durumlarında kişisel verilerin gizliliğinin ihlal edilmediği kabul edilir.

KVKK Avukatının Görevi Nedir?

KVKK avukatı, kişilerin verilerini kullanan firmalarla birlikte çalışarak, denetim hizmeti sunar. Aynı zamanda şirketlerin IT bölümü ile çalışarak veritabanında ortaya çıkabilecek ihlalleri tespit etmek; kamera ve kayıt sistemlerinin hukuka uygun bir şekilde tutulup tutulmadığını denetlemek; gizlilik sözleşmeleri düzenlemek ve KVKK kapsamında yaşanan hak ihlalleri sonucunda ortaya çıkan davalara bakmak, olarak sıralanabilir.

İletişim

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pzt-Cum: 08:00-18:00

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


    Tıklayın

    Son Yazılarımıza Göz Atabilirsiniz