ÇALIŞMA ALANLARIMIZKENTSEL DÖNÜŞÜM VE İNŞAAT HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Gayrimenkul ve inşaat hukuku taşınmazlarda, yaşam alanlarında, arsa ve mülk kiralama süreçlerinde sıklıkla çözüm oluşturucu unsur olarak devreye girmektedir. Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul ve inşaat hukuku süreçlerinde akademisyen ve uzman kadromuzla profesyonel, çözüm odaklı hizmet sunmaktayız.

İlgili Kişiler

İnşaat Hukuku Mevzuatı

İnşaat Hukuku

İnşaat hukukunu oluşturan temel kuralların önemli bir kısmı “Borçlar Kanunu”nda bulunmaktadır. İnşaat yapımı Borçlar Hukuku anlamında eser yapımı olarak kabul edilerek “Eser Sözleşmesi” başlığı ile 470 ile 486. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Yine Borçlar Kanunundaki sözleşmelerle ilgili düzenlemeler ve oluşturulan konutların ve işyerlerinin satışına yönelik satış sözleşmelerini içeren düzenlemeler İnşaat Hukuku içinde incelenmektedir.

Bir yapının inşaatının yapılması için öncelikle imar planlarında o alanın yapılaşmaya uygun olması gereklidir. Bu açıdan imar planlarının ve yapılaşmanın temel ilkeleri “İmar Kanunu” içinde yer almaktadır. Yine yapılaşmanın kurallarını belirleyen “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” ile “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ve “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği” yardımcı mevzuat olarak inşaat hukukunun inceleme alanındadır. İnşaat yapımıyla ortaya çıkan yapıdaki konut ve işyerlerini tüketici sıfatıyla satın alan kişilerin,

konut ve işyerlerini üreten inşaat şirketleri ile pazarlayan satıcılar arasındaki ilişkileri ise “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun” düzenlemektedir. Bu Kanun da İnşaat Hukukunun inceleme alanına dahildir.

Yapıların insanların yerleşiminden sonra nasıl kurallar içinde yönetileceği ve orada bulunan kimselerin hakları ise “Kat Mülkiyeti Kanunu” ile düzenlenmektedir.

Özellikle kamunun yaptıracağı inşaatlar açısından ise “Devlet İhale Kanunu” ve “Kamu İhale Kanunu”; inşaat yapım işine kimlerin başvurabileceğini, hangi yöntem ile inşaat işinin verileceğini, yapılan değerlendirmenin kriterlerini ortaya koyan ve inşaat hukukunun içinde incelenmesi gereken hukuki kurallardır.

İnşaatın yapım aşamasının sağlamlık ve yapılaşma kurallarına uygunluk açılarından Devlet tarafından denetlenmesi ise “Yapı Denetim Kanunu” ile sağlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Hukuku

İnşaat Sözleşmeleri

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri , Hasılat Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Bedel (ücret) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Kamu İhalesi İnşaat Sözleşmeleri hazırlama işlemleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Ortaklık Sözleşmeleri

Ortaklık sözleşmeleri hazırlama işlemleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Alt Müteahhit ve Taşeron Sözleşmeleri

Alt Müteahhit ve Taşeron Sözleşmeleri hazırlama işlemleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Haksız Vergi ve Cezaların İptali

Haksız Vergi ve Cezaların İptali ile ilgili danışmanlık ve dava süreçleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


    Tıklayın