ÇALIŞMA ALANLARIMIZİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin sosyal güvenlik hukuku alanındaki işlemlerini yürütmekte ve gerekli desteği sağlamaktayız. Bunun yanı sıra işveren ve çalışan arasındaki ilişkinin her aşamasında hukuksal denetim gerçekleştirmekte ve müvekkillerimize gerek dava takibi gerekse danışmanlık yönünden hukuksal destek sunmaktayız.

İlgili Kitaplarımız

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ HUKUKU

Devlet ekonomik açıdan bağımlı ve aynı zamanda işverene göre güçsüz konumda bulunan işçilerin korunmasına yönelik olarak, işçilerin ortalama haklarının belirleyicisi rolünü üstlenerek, İş Hukukunun üçüncü tarafını oluşturmaktadır. İşçi ve işveren arasında imzalanan iş akdinin, yasal açıdan önemi de çok büyüktür. İş akdi tarafların, kanunlar karşısındaki rollerinin belirleyicisi durumundadır.

Sanayi devrimi ile birlikte 19. Yüzyıldan itibaren değişen yaşam koşulları, teknik ve teknolojik alanlarda yaşanan gelişmelerle de tetiklenmiş yeni standartların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum, İş Hukuku alanının da ortaya çıkmasına neden olmuş ve günümüzde uygulanmakta olan haline yoğun bir gelişim sonucunda ulaşmıştır. Ülkemizde İş Hukuku ile ilgili çalışmalar, 1865 yılına ve Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında danışmanlıklara başvurulması, çoğunlukla anlaşmazlıkların henüz oluşmadan çözümlenmesini sağlayan bir etkiye de sahiptir. Bu sayede daha verimli çalışan işçi ve daha verimli katma değer üreten şirketlerin oluşması kaçınılmaz hale gelecektir. Diğer bir deyişle, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, çalışanlar ile işverenlerin karşılıklı şekilde sahip oldukları hakları belirleyen kanunlara dayalıdır.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Tüm bireylerin sosyal yaşamının desteklenmesi, sağlık hizmetleri ve yanı sıra sosyal refahının sağlanmasını hedefleyen Sosyal Güvenlik kavramı, yine sanayi devrimi sonrasında oluşan ihtiyaca bağlı olarak Avrupa’ da ortaya çıkmıştır. Tarihi pek çok olayın etkisiyle gelişim şekli de belirlenmiş olan Sosyal Güvenlik kavramı, 1929 Büyük Buhran sonrasında ABD’de önem kazanmıştır. Özellikle 20. Yüzyılın başından itibaren dünya genelinde gelişerek, ülkelere göre farklı şekillerde uygulanmıştır.

Ülkemizde başlangıcı 19. Yüzyıla kadar uzansa da, tüm toplumu kapsayacak şekilde bir sosyal güvenlik oluşumu 90’lı yılları bulmuştur. Sağlık hizmetleri, emeklilik sistemi gibi çeşitli alanları, toplumun hemen her kesimini etkileyen bir kurumsal çatı oluşmasına neden olur. 2006 yılında yapılan yeni reformla birlikte, günümüzde Sosyal Güvenlik Hizmeti tek kurum altında toplanmış ve birtakım yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik sistemiyle ilgili yaşanan her türlü uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar, cezai uygulamalar ve bunlara yapılacak itirazlar, bireysel hak arayışları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku çerçevesinde sunulan hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyulacaktır. Bu çerçevede sunulan danışmanlık hizmetleri, çoğunlukla sonradan karşılaşılabilecek pek çok cezai yaptırımın önceden engellenmesine de fayda sağlar.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, etkilerinin tüm toplumu kapsamasının yanında, doğrudan pratik yaşamı da etkileyen geniş bir çerçeveye sahiptir. Bu sebeple sürekli olarak çeşitli şekillerde hukuki danışmanlık ihtiyacı oluşur. Bu alanda hizmet sunan uzmanlaşmış avukatlarımız, değişen tüm yönetmelik ve kanunlar hakkında eş zamanlı takibin yapılarak, güncellenen bilgilerle değişen sistemi takip etmektedir. Bu sayede oluşan tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında, daha yetkin yöntem izlenmesi sağlanacaktır.

İş ilişkisinin başlangıcından bitimine kadar olan süreçte ve iş ilişkisinin bitiminden sonraki aşamada işçi-işveren arasında meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlık bakımından, uzman ekibimiz ile müvekkillerimize hukuki hizmet sağlarız.

İletişim

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pzt-Cum: 08:00-17:00

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşveren ve Çalışan Hakları

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında işveren ve işçilerin hakları konusunda danışmanlık hizmetleri çalışmalarımız kapsamındadır.

İşyeri Check-Up Hizmeti
  • İş kolu kodu, NACE kodu uygunluk denetimi, Kimlik bildirim, işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin uygunluk denetimi, Alt işveren faaliyetlerinin denetimi, Özlük dosyasının denetimi, Çalışma sürelerinin denetimi, 4857 sayılı kanuna göre izinlerin mevzuata uygunluk denetimi, Ücret bordrolarının mevzuata uygunluğunun denetimi, Bordro parametrelerinde yapılan hataların tespiti için mevzuata uygunluk denetimi, Ücret bordrolarında istisna tutarların mevzuata uygunluk denetimi, Ücret bordrosu, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ve yevmiye defterinin mevzuata uygunluk denetimi, İş kazalarının mevzuata uygunluk denetimi, Engelli personellerin vergi kesintilerinin mevzuata uygunluk denetimi, İşyeri kayıtlarının mevzuata uygunluk denetimi, İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan denetim sonuçlarını ve görülen eksikliklerin yönetime raporlanması çalışmalarımız kapsamındadır.

Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin ve Üçüncü Kişilerin SGK Karşısındaki Sorumluluğu, Hastalık ve Analık Sigortası, Malullük Sigortası, Ölüm Sigortası, Yaşlılık Sigortası, İşsizlik Sigortası, Genel Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik Sistemi çalışmalarımız kapsamındadır.

Arabuluculuk

Dava şartı zorunlu arabuluculuk hizmetleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


    Tıklayın