ÇALIŞMA ALANLARIMIZVAKIF - DERNEK HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu Dernekler ve Vakıflar  Hukuku alanındaki uzman kadrosu ile sosyal ve ekonomik hayatın pek çok alanında yer alan dernek ve vakıflara danışmanlık, temsil ve dava hizmeti sunmaktayız.

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

Vakıf - Dernek Hukuku

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Nedir?

Dernekler; en az yedi gerçek veya tüzel kişinin kazanç paylaşma amacı haricinde ortak bir amacı gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluktur. Vakıflar ise gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları sürekli bir amaca özgüleyerek oluşturdukları mal topluluğudur. Bu kapsamda dernekler ve vakıflar hukuku vakıf ve derneklerin kuruluşunu, faaliyetlerini, denetim ve yönetimlerini ve sona ermelerini inceleyen hukuk dalıdır.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Avukatı Kime Denir?

Dernek ve vakıfların herhangi bir hak ihlaline uğramaması amacıyla dernek ve vakıflar için gerçekleştirilecek başvurularda ve açılacak davalarda takibi sağlayan bu hukuk dalında uzmanlaşmış kişiye dernekler ve vakıflar avukatı denilmektedir.

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Dernekler ve Vakıflar Hukuku Avukatı dernek ve vakıfların hukuki tüm iş ve işlemleri konusunda vereceği hukuki desteğin yanı sıra;

 • Dernek ve vakıfların kuruluş sürecindeki işlemlerin takibini,
 • Dernek ve vakıflara ilişkin her türlü sözleşmenin hazırlanmasını,
 • Dernek ve vakıfların taşınmaz alım satım işlemlerine ilişkin işlemlerin takibini,
 • Dernek ve vakıfların ticari davalarının takibini,
 • Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetimini,
 • Dernek ve vakıfların feshine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesini,
 • Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan ceza ve tazminat davalarının takibini,
 • Üyelik hakkındaki sorunların çözümünü de sağlamaktadır.
Dernekler ve Vakıflar Hukuku Hizmet Kapsamı

Hukuk büromuz, dernek ve vakıfların kurulmasına ilişkin kanun ve tüzüklerin

hazırlanması konusunda hukuki hizmet desteği vermektedir. Hizmet kapsamı ise şöyledir;

  • Vakıf ve derneklerin kuruluş işlemleri
  • Sözleşmelerin organlarının ve kararlarının hukuki çerçevede denetimi ve takibi
  • Dernek ve vakıfların işleyişi ve feshine ilişkin dava süreçlerinin takip edilmesi
  • Vakıf ve derneklerin gayrimenkul alım satım işlemlerine ilişkin prosedürlerin yürütülmesi
  • Hukuki ve idari davaların takip edilmesi
  • Genel kurul toplantılarının yapılması
  • Tüzel kişilerin üyelik haklarının korunmasına ilişkin süreçlerin takibi ve yürütülmesi
  • Vakıf mütevelli heyet danışmanlığı ve dernek yönetim kurulu danışmanlık hizmetleri

İletişim

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pzt-Cum: 08:00-18:00

Vakıf - Dernek Hukuku

Dernekler Mevzuatı

Derneklerin Kuruluşu, Derneklerin Feshi, Organları ve Yönetimi, Spor Kulüpleri, Yabancı Dernekler, Platformlar, Federasyon ve Konfederasyonlar, Derneklerde Mali İşler, Kayıtlar, Sandık ve İktisadi İşletme, Dernek Davaları hususlarında danışmanlık, iş ve işlemlerin takibi çalışmalarımız kapsamındadır.

Vakıf Mevzuatı

Yeni Vakıfların Kuruluşu, Organları, Yönetimi, Denetimi, Vakıf Resmi Senedi, Vakıfların Muhasebesi, Gelirleri, Mali İşlemleri, Vakıflarda Vergiler ve Vergi Muafiyeti, Vakıfların İktisadi İşletme ve Ortaklıkları, İktisadi İşletme Ana Sözleşmesi hazırlama, Vakıfların Dağılması ve Dağıtılması hususlarında danışmanlık, iş ve işlemlerin takibi çalışmalarımız kapsamındadır.

Dernek ve Vakıf Denetim Raporları Hazırlanması

Dernek ve Vakıfların Beyanname ve İç Denetim Raporları hazırlanması çalışmalarımız kapsamındadır.

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


  Tıklayın

  Son Yazılarımıza Göz Atabilirsiniz