https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/miras-hukuku-1280x720.jpg

Miras Hukuku Nedir? Miras Avukatı   Miras Hukuku Nedir? Bir kişinin ölümü veya gaipliği halinde geriye bıraktığı malvarlığını paylaştırmayı düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Miras Avukatı Ne Yapar? Miras bırakan kişi muris olarak, hayattayken bir miras avukatına başvurarak mallarını paylaştırabilir. Bunun dışında kişi, hayattayken mal paylaşımı düzenlemesi yapmamış olsa bile, miras avukatı aracılığıyla bırakılan...