https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/tuketici-haklari-1280x720.jpg

Tüketici Hakları Hukuku Nedir? Tüketici Hakları Avukatı   Tüketici Kavramı Tüketici, ticari amaç gütmeden hareket eden gerçek veya tüzel kişilere verilen isimdir. Tüketici Hakları Nedir? 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesinde tüketici hakları açıklanmıştır. Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitim hakkı, eğitilme hakkı, zararların giderilmesi hakkı, sağlıklı...