Blogtüketici hukukuTüketici Hakları Hukuku Nedir? Tüketici Hakları Avukatı

22/10/2022
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/tuketici-haklari-1280x853.jpg

Tüketici Hakları Hukuku Nedir? Tüketici Hakları Avukatı

 

  • Tüketici Kavramı

Tüketici, ticari amaç gütmeden hareket eden gerçek veya tüzel kişilere verilen isimdir.

  • Tüketici Hakları Nedir?

1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesinde tüketici hakları açıklanmıştır. Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitim hakkı, eğitilme hakkı, zararların giderilmesi hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, ekonomik çıkarların korunması hakkı, seçme hakkı ve temsil edilme hakkı olarak sıralanmıştır.

  • Tüketici Sözleşmeleri Nedir?

Tüketici sözleşmeleri alıcı ve satıcı arasında yapılır. Bu sözleşmeler, aralarındaki alış verişi kanıtlayan belgelerdir.

  • Tüketici Hakları Avukatı

Tüketicinin korunması kapsamına giren konularda bilgiler veren ve bu konudaki uyuşmazlıklara bakan avukatlardır.

  • Tüketici Hakları Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a giren iş ve sözleşmeler hakkındaki davalara bakmaktadır.

  • Tüketici Hakları Dava Süreci

Tüketici davalarında öncelikle tüketici, Hakem Heyeti’ne başvurmalıdır. Heyet kararlarına karşı yapılacak itirazlar Tüketici Mahkemesi’ne açılır. Hakem heyeti sınırları dışında olan uyuşmazlıklarda, mahkemeden önce arabuluculuğa başvurulması zorunludur.

Paylaş
Paylaş