Blogicra çek ve senetten doğan davalaricra iflas hukukuİcra ve İflas Hukuku Nedir? İcra ve İflas Avukatı

22/10/2022
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/icra-hukuku-1280x853.jpg

İcra ve İflas Hukuku Nedir? İcra ve İflas Avukatı

 

  • İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Alacaklı olarak, cebri icra yoluna başvurularak borçludan alacağın tahsiline gidilmesidir.

  • İcra Avukatı Ne Demek?

İcra avukatı her türlü icra işlemlerini takip eden vekildir. Alacaklı veya borçlu vekili olabilir.

  • İcra ve İflas Avukatı Ne Yapar?

İcra takiplerine ilişkin olarak borçlunun mallarına haciz konularak satışının gerçekleştirilmesi, müvekkil aleyhine başlatılmış olan icra takiplerine itiraz edilmesi, alacaklı ve borçlu arasında aracı olarak borcun tahsil edilmesi, iflasın ertelenmesi gibi işlerin yürütülmesi.

  • İcra Hukuku Dava Türleri

İcra takibine itirazın iptali ve takibin başlatılması, menfi tespit davası, ihalenin feshi davası, rehnin paraya çevrilmesi davası, istihkak davası, gibi davalardır.

 

Paylaş
Paylaş