Haberleryabancılar hukuku ve yatırımcılar hukukuYazılıYABANCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANIMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME!

23/07/2022
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/YABANCILARIN-TURK-VATANDASLIGI-KAZANIMINA-ILISKIN-YENI-DUZENLEME.jpg

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre vatandaşlık edinebilmek için yabancıların satın alması gereken gayrimenkul bedeli 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.

Yapılan düzenleme ile Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde değişikliğe gidildi.  Buna göre en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alındığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.00 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek. Değişen yönetmeliğin bu maddeye ilişkin düzenlemesi yayımdan 1 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Yine Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasına yapılan düzenleme ile ikinci bendine ilave bir bent eklendi. Eklenen (f) bendine göre ise; En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilenler de Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek.

Söz konusu düzenleme ile yönetmeliğin ikinci fıkrasının (b), (ç), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır.

Satım sonucu;

-İkinci fıkranın (ç) bendi ‘‘En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen.’’ gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta,

-İkinci fıkranın (d) bendi ‘‘En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen’’ gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında,

3 (üç) yıl süreyle tutulur. Değişen yönetmeliğin bu maddeye ilişkin düzenlemesi yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Paylaş
Paylaş