https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/04/arsa-1280x720.webp

  ‘’ARSAYA İŞTİRAK YOLUYLA KONUT EDİNME MODELİ ‘’ NE GETİRİYOR? Dr. Av. Ali Yüksel[1] Son birkaç yıldır ‘’ arsadan konuta ‘’ ve ‘’ toprak aşamasında konuta girme‘’  ilanları yaygın olarak görülmektedir. Bu konuda kamuoyunda yeterli bilgi olmadığı, sosyal medyadaki tartışmalarda ortaya çıkmaktadır. Tarafımıza gelen sorular da bu konuda hukuksal çerçevenin çizilmesi ve tanımlanma ihtiyacını göstermektedir....

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/04/MARKA-TESCIL.png

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. Maddesinde markanın ve marka olabilecek işaretlerin tanımı yapılmıştır.   Marka olabilecek işaretler Madde 4- (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler,...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/03/anayasa..webp

  Dr.Av.Ali Yüksel[1]   1982 Anayasa’sı 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilmiş girmiş ve 9 Kasım 1982 tarihli 17863 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anayasa , Meclis, Hükümet ve Cumhurbaşkanı üçlüsünün ağırlıkta olduğu bir sistem getirmiştir. Anayasa bazı değişikliklerle devam etmiş ise de esaslı değişiklik devletin yönetim sisteminde 2018 yılı değişikliği ile olmuştur....

ND0_4844
ND0_5094
ND0_5109
ND0_5092
ND0_4869

Ali Yüksel-Hilmi Özalp Hukuk Bürosu, 5-6 Ocak tarihleri arasında Sapanca’da düzenlediği etkinlikte çalışanları ile 2024 yılı vizyon toplantısını gerçekleştirdi. 2024 Vizyon ve Stratejilerinin değerlendirildiği toplantıya, Yönetim Kurulu; Dr. Av. Ali Yüksel, Av. Süleyman Hilmi Özalp ve bazı üst düzey yöneticileri de katıldı. İnovasyon Uzmanı Salih Keskin ve Yaşam Koçu Meral Dal Keskin Moderatörlüğünde“ İnovasyon Atölyesi”...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/01/egitim-1280x720.png

İstanbul Üniversitesinin düzenlediği Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika programı 10 yıldır yapılıyor. Enstitü Başkanımız Sayın Dr. Av. Ali Yüksel’in Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Kat karşılığı İnşaat sözleşmelerini anlattığı bu program, sektördeki en önemli öğrenme merkezlerinden biri oldu. Sınırlı sayıdaki kontenjan ve kayıt için 0216 9701702 yi arayabilirsiniz…      

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2023/03/kentsel-1280x720.jpg

18 SORUDA 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası değişikliği neler getiriyor?   1-Maliklerin karar verme oranı: Maliklerin mevcut yapının yerine ne tür bir işlem (arsanın satışı, hasılat paylaşımı, kat karşılığı veya başka bir model) yapacakları konusunda mevcut maliklerin arsadaki mülkiyet oranına göre 2/3 ile karar verilmekteydi. Bu değişiklik mevcut arsa maliklerinin ‘’salt çoğunluğu’’ ile karar almayı...