https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/anonim-sirket-nedir-1280x720.jpg

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirketler Hukuku   Anonim Şirket Nedir? Anonim şirket bir ticaret ve sermaye ortaklığıdır (TTK md.124/1) ; sermayesi belirli paylara bölünmüştür ve borçlarından dolayı sadece malvarlığıyla sorumlu tutulan şirkettir. Anonim Şirket Hukuku Anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu Madde 329 ve devamında düzenlenir. TTK Madde 329’a göre, anonim şirket; borçlarından dolayı sadece malvarlığı...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/sirketler-hukuku-1280x720.jpg

Şirketler Hukuku Nedir? Şirketler hukuku, ticaret hukukuna dahildir ve şirketlerin, bölünmesi, birleşmesi, devralınması, tasfiyesi ve tip değiştirmesi alanlarıyla ilgilenir. 2011 yılında 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, şirketler hukuku alanı işbu kanunla düzenlenmektedir. Şirketler Hukuku Neleri Kapsar? Şirketler hukuku; ticari işletmeler hukuku, şirketler hukuku, taşıma – deniz ticareti hukuku, sigorta hukuku, kıymetli...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/organize-sanayi-bolgeleri-1-scaled-e1670593821701-1280x720.jpg

4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TASLAĞI HAKKINDA   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4562 sayılı OSB Kanunu’nda Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin yeni düzenlemeler ön görülmektedir. Bu yazımızda 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler başta olmak üzere gündemdeki konuları ele aldık. Bakanlığın yeni tasarıda 27 madde ve 4 ek...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/tasarruf-finansman-sirketleri-scaled-e1670593385844-1280x720.jpg

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ   Makale, 5846 sayılı kanuna göre koruma altında olup, kısmen veya tamamen iletme veya alıntıda kaynak belirtmenizi rica ederiz. TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİ  Konut ve taşıt başta olmak üzere, insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve kredi yerine kullanılabilecek alternatif finansman hizmeti sunan, adlarını “tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemi” veya “faizsiz peşinatsız kredi sistemi”...