https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/03/anayasa..webp

  Dr.Av.Ali Yüksel[1]   1982 Anayasa’sı 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilmiş girmiş ve 9 Kasım 1982 tarihli 17863 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anayasa , Meclis, Hükümet ve Cumhurbaşkanı üçlüsünün ağırlıkta olduğu bir sistem getirmiştir. Anayasa bazı değişikliklerle devam etmiş ise de esaslı değişiklik devletin yönetim sisteminde 2018 yılı değişikliği ile olmuştur....

ND0_4844
ND0_5094
ND0_5109
ND0_5092
ND0_4869

Ali Yüksel-Hilmi Özalp Hukuk Bürosu, 5-6 Ocak tarihleri arasında Sapanca’da düzenlediği etkinlikte çalışanları ile 2024 yılı vizyon toplantısını gerçekleştirdi. 2024 Vizyon ve Stratejilerinin değerlendirildiği toplantıya, Yönetim Kurulu; Dr. Av. Ali Yüksel, Av. Süleyman Hilmi Özalp ve bazı üst düzey yöneticileri de katıldı. İnovasyon Uzmanı Salih Keskin ve Yaşam Koçu Meral Dal Keskin Moderatörlüğünde“ İnovasyon Atölyesi”...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/01/egitim-1280x720.png

İstanbul Üniversitesinin düzenlediği Kentsel Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika programı 10 yıldır yapılıyor. Enstitü Başkanımız Sayın Dr. Av. Ali Yüksel’in Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Kat karşılığı İnşaat sözleşmelerini anlattığı bu program, sektördeki en önemli öğrenme merkezlerinden biri oldu. Sınırlı sayıdaki kontenjan ve kayıt için 0216 9701702 yi arayabilirsiniz…      

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2023/03/kentsel-1280x720.jpg

18 SORUDA 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası değişikliği neler getiriyor?   1-Maliklerin karar verme oranı: Maliklerin mevcut yapının yerine ne tür bir işlem (arsanın satışı, hasılat paylaşımı, kat karşılığı veya başka bir model) yapacakları konusunda mevcut maliklerin arsadaki mülkiyet oranına göre 2/3 ile karar verilmekteydi. Bu değişiklik mevcut arsa maliklerinin ‘’salt çoğunluğu’’ ile karar almayı...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2023/09/EMEKLI.jpg

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASININ DEĞİŞİM İHTİYACI Kentsel Dönüşüm kavramı ile günümüzde genel olarak 2012 Tarihli 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kastedilmektedir. Aslında bu yasadan daha önce yayınlanmış ve halen geçerli olan iki kanun daha mevcut: Birincisi 2005 tarihli 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında...

Personelleri ve işverenleri yakından ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun; 03/03/2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşverenlerin EYT hakkında bilmesi gereken hususlar ise şunlardır: İlgili Kanun kapsamında EYT’den faydalanacak olan personellerin işveren olarak tarafınıza yapacağı başvuru neticesinde...