Personelleri ve işverenleri yakından ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun; 03/03/2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşverenlerin EYT hakkında bilmesi gereken hususlar ise şunlardır: İlgili Kanun kapsamında EYT’den faydalanacak olan personellerin işveren olarak tarafınıza yapacağı başvuru neticesinde...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/12/KIRACININ-ELEKTRIGININ-KESILMESI-DURUMUNDA-IZLENECEK-HUKUKSAL-YOLLAR-scaled-e1670593072706-1280x720.jpg

KİRACININ ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK HUKUKSAL YOLLAR   Bilindiği üzere son zamanlarda ev sahipleri ile kiracılar arasında büyük çekişmeler yaşanmaktadır. Konutlar için getirilen 10.06.2022-01.07.2023 arasını kapsayan kiraya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamaması kısıtlaması gereği ev sahipleri çareyi mevcut kiracıları evden çıkarmakta bulmaktadır. Türk Borçlar Kanunu bu hususta açıkça kiracıyı korumakta olup, mevcut düzenlemeler uyarınca ev...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/11/mirascinin-haklari-scaled-e1670591976436-1280x720.jpg

BİYOGRAFİ TÜRÜ SİNEMA ESERLERİ BAĞLAMINDA ESERE KONU KİŞİ YA DA MİRASÇILARIN HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME   GENEL OLARAK Kişinin hatırasına ilişkin biyografi filmlerinde temel anlatının, şahsın hayat hikayesi, onu kamuoyu nezdinde ünlü hale getiren olayların tasviri, anıları, hikayeleri üzerine kurulduğu söylenebilir. Özellikle kamuya mâl olmuş kişilerin ölümünden sonra, kişinin hayatının, hikayelerinin biyografi türünde film...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/bosanam-davasi-1280x720.jpg

Boşanma Davası Rehberi: Nasıl Açılır, Nelere Dikkat Edilmeli?   Boşanma Davası Nedir? – Boşanma Davası Nasıl Açılır? Eşlerden birisi (veya birlikte), anlaşmalı boşanma dilekçelerini hazırlayarak aile mahkemesine boşanma başvurusuyla gidebilirler. Taraflardan birinin boşanma davasını açması durumunda, diğer taraf davayı kabul etmezse ne olur? Bu durumda konu, yargıya taşınacaktır. Boşanmak isteyen taraf, mahkemeye delillerini sunar. Boşanmak...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/arabuluculuk-hukuku-1280x720.jpg

Arabuluculuk Hukuku Nedir? Arabuluculuk Avukatı   Arabuluculuk Nedir? Özel hukukta, kişilerin kendilerinin belirleyeceği tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu), aralarındaki uyuşmazlıkta hakemlik yapmasıdır. Zorunlu arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk olarak ikiye ayrılır. Bazı davalarda öncelikle arabulucuya gidilme zorunluluğu vardır. Kimler Arabulucu Olabilir? En az 5 yıllık mesleki tecrübesi bulunan hukuk fakültesi mezunları arabuluculuk yapabilir. Adalet...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/dernek-hukuku-1280x720.jpg

Vakıf ve Dernek Hukuku Nedir? Vakıflar ve Dernekler Avukatı   Vakıf ve Dernek Hukuku Nedir? Vakıflar hukuku, vakıfların denetimine ilişkin prensipleri kapsar. Vakıfların davaları ve onlardan doğan davalarla ilgilenir. Vakıf ve Dernek Avukatı Neler Yapar? Vakıf ve dernekler, tüzel kişilikleri olan kuruluşlar olduklarından dolayı, bu tüzel kişilerin kuruluşunda gereken belgeler, izinlerin alınması ve bildirimlerin yapılması,...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/sosyal-medya-hukuku-1280x720.jpg

Sosyal Medya Hukuku Nedir? Sosyal Medya Avukatı   Sosyal Medya Kavramı Sosyal medya, kullanıcıların internet üzerinde, içerik ürettiği/paylaştığı/takip ettiği ve aramalar yapabildiği bir iletişim platformudur. Sosyal Medya Hukuku Nedir? Sosyal medya hukuku, hem ceza hem de medeni hukuku kapsamaktadır. Bireylerin yaptıkları bazı paylaşımlar, sosyal medyada suç kapsamına girmektedir. Bazı paylaşımlarda hem kişinin kendisinin hem de...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/tuketici-haklari-1280x720.jpg

Tüketici Hakları Hukuku Nedir? Tüketici Hakları Avukatı   Tüketici Kavramı Tüketici, ticari amaç gütmeden hareket eden gerçek veya tüzel kişilere verilen isimdir. Tüketici Hakları Nedir? 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesinde tüketici hakları açıklanmıştır. Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, eğitim hakkı, eğitilme hakkı, zararların giderilmesi hakkı, sağlıklı...