https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2023/10/indir.jpg

Turizm Amaçlı Konut Kiralama Sözleşmesi Nedir? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kira sözleşmelerini 299-356. Maddeleri arasında düzenlemiştir. Bu kira sözleşmeleri, menkul, arazi, işyeri, konut kiralarını kapsamaktadır. Bu yasa teklifi ile düzenlenen Turizm Amaçlı Konut Kiraları ise borçlar kanununda tanımlanmamıştır. Bu sözleşmelerin kurulması ve geçerliliği genel olarak sözleşmeler hukukuna tabi olmakla beraber, özellik arz eden kısımları...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2023/09/EMEKLI.jpg

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASININ DEĞİŞİM İHTİYACI Kentsel Dönüşüm kavramı ile günümüzde genel olarak 2012 Tarihli 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kastedilmektedir. Aslında bu yasadan daha önce yayınlanmış ve halen geçerli olan iki kanun daha mevcut: Birincisi 2005 tarihli 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/11/business-woman-and-lawyers-discussing-contract-pap-2022-10-03-23-54-29-utc-1280x720.jpg

1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA, EMEKLİ OLANLARIN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLMESİNE DAİR DÜZENLEME   Emeklilerin sahip oldukları mesken için indirimli emlak vergisi uygulaması konusundaki ilk yasal düzenleme 3239 sayılı kanunla Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 8. maddeyle yapılmıştır. Bu kapsamda anılan madde; “Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturanlardan gelirleri münhasıran...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/12/KIRACININ-ELEKTRIGININ-KESILMESI-DURUMUNDA-IZLENECEK-HUKUKSAL-YOLLAR-scaled-e1670593072706-1280x720.jpg

KİRACININ ELEKTRİĞİNİN KESİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK HUKUKSAL YOLLAR   Bilindiği üzere son zamanlarda ev sahipleri ile kiracılar arasında büyük çekişmeler yaşanmaktadır. Konutlar için getirilen 10.06.2022-01.07.2023 arasını kapsayan kiraya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamaması kısıtlaması gereği ev sahipleri çareyi mevcut kiracıları evden çıkarmakta bulmaktadır. Türk Borçlar Kanunu bu hususta açıkça kiracıyı korumakta olup, mevcut düzenlemeler uyarınca ev...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/11/mirascinin-haklari-scaled-e1670591976436-1280x720.jpg

BİYOGRAFİ TÜRÜ SİNEMA ESERLERİ BAĞLAMINDA ESERE KONU KİŞİ YA DA MİRASÇILARIN HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME   GENEL OLARAK Kişinin hatırasına ilişkin biyografi filmlerinde temel anlatının, şahsın hayat hikayesi, onu kamuoyu nezdinde ünlü hale getiren olayların tasviri, anıları, hikayeleri üzerine kurulduğu söylenebilir. Özellikle kamuya mâl olmuş kişilerin ölümünden sonra, kişinin hayatının, hikayelerinin biyografi türünde film...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/bizede-bir-malraux-lazim-e1670593173614.jpg

BİZE DE BİR MALRAUX LAZIM Makale, 5846 sayılı kanuna göre koruma altında olup, kısmen veya tamamen iletme veya alıntıda kaynak belirtmenizi rica ederiz. Ülkemizdeki başlıca kentlerin tarihinin 9-10 bin yıl öncesine dayanmasına rağmen Avrupa şehirleri henüz genç yaştadır. Bu çoğumuza biraz garip gelebilir, Avrupa kentlerinin tarihi yapısının korunduğunu gören kişiler  inandırıcı da olmayabilir. Ama, ülkemizdeki...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/yipranan-tarihi-ve-kulturel-tasinmaz-varliklarin-yenilenerek-korunmasi-scaled-e1670593244293-1280x720.jpg

Makale, 5846 sayılı kanuna göre koruma altında olup, kısmen veya tamamen iletme veya alıntıda kaynak belirtmenizi rica ederiz. 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 26/06/2020 Tarihli Değişiklik Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması   Giriş: Kent dokusu, zaman içinde, eskimiş, köhneleşmiş, yıpranmış, sağlıksız/yasadışı...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/07/kentsel-donusum-2-scaled-e1670593317527-1280x720.jpg

Makale, 5846 sayılı kanuna göre koruma altında olup, kısmen veya tamamen iletme veya alıntıda kaynak belirtmenizi rica ederiz. KENTSEL DÖNÜŞÜM   16 Mayıs 2012 tarihli 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen...