ÇALIŞMA ALANLARIMIZFİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu, marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

İlgili Kitaplarımız
 • Yeni Patent Kanunu Kitabı
 • Marka Hukukunda TPE’nin Mutlak ve Nisbi Red
 • 40 Soruda Franchising

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Hukukun metafizik alanı olarak da nitelendirilebilecek olan Fikri Haklar Hukuku alanında fikirler değil, bu fikirlerin fiziki ortama kaydedilmiş ve böylelikle somutlaştırılmış ifade tarzları korunmaktadır. Korunabilir fikir ürünleri, biçimlendirilme şekillerine göre; eserler, buluşlar, tasarımlar, entegre devre topografyaları, markalar, coğrafi işaretler, ticaret unvanları, işletme adları, internet alan adları olarak örneklenebilir. Fikir ürünlerinin yasal korunması fikir ürünleri üzerinde haklar veya kısaca fikri haklar terimi ile ifade edilir. Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO), fikri hakları iki ana başlık altında değerlendirmektedir.

Bilim, edebiyat ve sanat eserleri ile ilgili haklar eser sahibinin hakları; buluşlar, tasarımlar, markalar ve coğrafi işaretler, vb. ile ilgili haklar sınaî haklar olarak yorumlanmaktadır. Eserleri yorumlayan sanatçılar, ses-görüntü kaydı yapan yapımcılar ve radyo – televizyon kuruluşlarının eserler ile ilgili hakları ise eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar olarak adlandırılmaktadır. Fikir ürünlerinin korunması, fikrin ifade biçimine göre, değişik yasal düzenlemelerle sağlanmaktadır. Bazı fikir ürünleri bir yasadan, bazıları ise birden çok yasadan yararlanarak, belgeli veya doğal olarak korunmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Patent Hukuku
 • Patent ve Faydalı Modellerle ilgili her türlü
  ihtilafa yönelik yazılı, sözlü danışmanlık
 • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil işlemleri
 • Tespit ve tedbir talepleri, Noter
  tespit süreçleri ile menfi tespit davaları
 • Patent ve faydalı model hakkına tecavüz ve tazminat davaları
 • Hükümsüzlük davaları
 • Haksız rekabet davaları
 • Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptali davaları
 • Yurt dışında tescilli Patent/Faydalı Modellerin uluslararası anlaşmalar
  kapsamında
 • Türkiye’de korunmasına ilişkin işlemler, ihtilafların yurtdışı
  temsilcilerimiz aracılığıyla takibi
 • İhtilafların çözümüne yönelik Sözleşme hazırlanması
 • İhtar süreçlerinin yönetilmesi
 • Lisans ve Ticarileştirme Sözleşmeleri hazırlanması
Marka Hukuku
 • Marka, ticaret unvanı, işletme adı, alan adlarına ilişkin her türlü
  yazılı/sözlü danışmanlık,
 • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil işlemleri,
 • Tedbir, tespit talepleri, Noter vasıtasıyla tespit süreçleri ile menfi tespit
  davaları
 • Hükümsüzlük ve iptal davaları
 • Tazminat davaları
 • Marka hakkına tecavüze ilişkin hukuk davaları
 • Marka hakkına tecavüze ilişkin ceza davaları, şikayet ve soruşturma
  işlemlerinin yürütülmesi
 • Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptali davaları
 • Gümrüklerde el koyma işlemleri
 • Taklit ürün takibi ve el koyma işlemleri
 • Yurt dışında tescilli Markaların uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de korunmasına ilişkin işlemler, ihtilafların yurtdışı temsilcilerimiz
  aracılığıyla takibi
 • İhtilafların çözümüne yönelik sözleşme hazırlanması
 • İhtar süreçlerinin yönetilmesi
Tasarım Hakları
 • Endüstriyel tasarımlara ilişkin her türlü yazılı/sözlü
  danışmanlık
 • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil işlemleri
 • Tedbir, tespit talepleri, Noter vasıtasıyla tespit süreçleri ile menfi tespit
  davaları
 • Hükümsüzlük ve iptal davaları
 • Tazminat davaları
 • Tasarım hakkına tecavüze ilişkin hukuk davaları
 • Tasarım Hakkına tecavüze ilişkin ceza davaları, şikayet ve soruşturma
  işlemlerinin yürütülmesi
 • Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarının iptali davaları
 • Gümrüklerde el koyma işlemleri
 • Yurtdışında tescilli tasarımların uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de korunmasına ilişkin işlemler, ihtilafların yurt dışı temsilcilerimiz
  aracılığıyla takibi
 • İhtilafların çözümüne yönelik sözleşme hazırlanması
 • İhtar süreçlerinin yönetilmesi
Telif Hakları

İlim-edebiyat, müzik, sinema, güzel sanatlar, mimari eserler, bilgisayar programları, veri tabanları, reklam, program, sunu, bilişim ürünlerine ilişkin her türlü yazılı/sözlü danışmanlık

 • Telif Hakları Müdürlüğü işlemleri
 • Lisans Sözleşmesi hazırlanması
 • Tedbir, tespit talepleri, Noter vasıtasıyla tespit süreçleri ile menfi tespit davaları
 • Hükümsüzlük ve iptal davaları
 • Tazminat davaları
 • Telif hakkına tecavüze ilişkin hukuk davaları
 • Telif Hakkına tecavüze ilişkin ceza davaları, şikayet ve soruşturma işlemlerinin yürütülmesi
 • Uyar-Kaldır işlemleri, Uygulama içi telif hakkı ihlalini şikayet süreçleri
 • İhtilafların çözümüne yönelik Sözleşme hazırlanması
 • İhtar süreçlerinin yönetilmesi
 • Korsan yayınlara ilişkin tespit süreçlerinin yürütülmesi

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


  Tıklayın