ÇALIŞMA ALANLARIMIZAİLE VE MİRAS HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Gayrimenkul ve inşaat hukuku taşınmazlarda, yaşam alanlarında, arsa ve mülk kiralama süreçlerinde sıklıkla çözüm oluşturucu unsur olarak devreye girmektedir. Ali YÜKSEL – Hilmi ÖZALP Hukuk Bürosu olarak gayrimenkul ve inşaat hukuku süreçlerinde akademisyen ve uzman kadromuzla profesyonel, çözüm odaklı hizmet sunmaktayız.

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

Miras Hukuku

Miras Hukuku Nedir ?

Kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere ve paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Miras hukukunda mal paylaşımı miras sahibinin ölümünün gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle miras sahibinin ölüm durumu gerçekleşmeden hukuka göre yasal mirasçılar varis sıfatı taşımadığından herhangi bir şekilde miras hakkından bahsedilemez.

Ancak mirasın gerçek sahibi, bazı durumda vefatının öncesinde avukat ve noter onaylı vasiyetnamesini hazırlatır. Bu tür durumda avukat vasiyetnameyi açıklar. Miras hukukunda mirasçılar aşağıda belirtilen tabloya göre mirasçı sıfatıyla yer almaktadır.

1. Derece Üst Soylar 2. Derece Yan Soylar
Anne – Baba Kardeşleri
1. Derece Alt Soylar 3. Derece Yan Soy
Çocukları Dayısı
2. Derece Üst Soylar Amcası
Büyükanne – Büyükbaba Halası
2. Derece Alt Soylar Teyzesi
Torunları Yeğeni
Yakın Akraba (Kan Bağı) Grubu

Miras avukatı ekibi miras hukukunun temel iş ve işlemlerinden olan vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmelerinin yapılması, mirasın reddi davası açılması, tereke tespiti davası açılması, ortaklığın giderilmesi

(izale-i şuyu) davasının açılması, tenkis davası açılması, muris muvazaası davalarının açılması gibi işlemlere ek olarak veraset ilamının alınması ve intikal işlemlerinin yapılması gibi tüm süreçleri takip etmekteyiz. Bu süreçlerde müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etme ve danışmanlık hizmeti verme amacını güdüyoruz. İstanbul’da miras avukatı kadromuz ile vasiyetname düzenlemelerine ek olarak vasiyetnamenin iptali, vasiyetin açılması davalarını da takip etmekteyiz.

Miras Hukuku ‘nda Kaç Türlü Mirasçı Vardır ?

Kanunda yasal ve atanmış olmak üzere iki tür mirasçı bulunur. Yasal mirasçılık, kişinin ölümünde miras hakkı talep edebilen alt ve üst soy bağlarını belirler. Diğer bir mirasçı ise atanmış mirasçılardır. Ayrıca atanmış mirasçılar, mirası bırakan kişinin kendi isteğiyle mirasın belli bir yüzdesini bir kişiye bırakabilir. Ya da tamamının herhanangi bir kuruma aktarılmasını vasiyet etmiş olabilir.

Miras hukukunda yasal mirasçılar kimlerdir?

Miras hukukuna göre yasal miras hakları sırayla; eş, çocuklar, alt soy ve kişinin alt soyları, anne baba alt soyları, dede ve nine alt soyları, soy bağı kurulmuş evlilik dışı çocuklar, evlatlık alınmış çocuklar ve alt soy olan kişiler miras hakkından faydalanır. Sonuç olarak bu nedenle miras sahibi herhangi bir şekilde mirasını kimseye bırakmazsa veya miras bırakabilecek hiçbir kan bağı bulunan alt soyları yoksa yasal olarak miras devlete aktarılır.

Miras sahibi, evlilik dışı doğmuş bir çocuğunu veya nüfusuna almadığı çocuğu var ise, onlar da diğer kan bağı olan çocuklar gibi benzer şekilde eşit paylaşımlı miras hakkına sahip olur.

Miras bırakan öldüğünde 1. derece mirasçılar mirastan faydalanmak için bu kişinin alt soyundan gelmelidir. Alt soy kısaca kişinin çocukları, torunları ve bunlardan doğanların tamamını kapsamaktadır. Ondan sonra mirasın gerçek sahibinin evlatları 1. derece yasal mirasçı olarak kabul edilir.

Vasiyetname

Vasiyetname, bir kişinin hayatta iken, öldükten sonra mirasının kimlere kalacağını, nasıl paylaşılacağını düzenlediği evraktır. Bunun hukuken tanımı, ölüme bağlı tasarruftur. Yani vasiyetname ile kişi, henüz hayatta iken, kendi mal varlığı üzerinde, ancak öldükten sonra hüküm ifade edecek tasarruflarda bulunabilmektedir. Vasiyetname 3 farklı şekilde tanzim edilebilmektedir:

  • Resmi Vasiyetname
  • El Yazılı Vasiyetname
  • Sözlü Vasiyetname
Resmî Vasiyetname:

Resmi vasiyetnamenin iki tanık huzurunda noter önünde düzenlenir. Miras bırakan, arzularını notere bildirdikten sonra, noter vasiyetnameyi yazar ve okuması için miras bırakana verir. Bunun üzerine miras bırakan, vasiyetnameyi okuduğunu ve okuduklarının, son arzuları olduğunu noterin huzurunda 2 tanığına söyler.

Tanıklar ise, miras bırakanın bu ifadesinin, kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı bu işlemi yapmaya ehliyetli gördüklerini vasiyetnameye yazarak altını imzalarlar. Vasiyetname içeriği, tanıklara bildirilmek zorunlu değildir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından da imzalandıktan sonra noter de vasiyetnameye tarih koyarak imzalar.

İletişim

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pzt-Cum: 08:00-17:00

Aile VE Miras Hukuku

Ölümden Önce Mal Varlığının Planlanması

Ölümden önce malvarlığının planlanması konusunda danışmanlık, sözleşme hazırlama ve ilgili dava süreçleri çalışmalarımız kapsamındadır.

Bağış

Bağış sözleşmesi hazırlama, ilgili iş ve işlemlerin takibi çalışmalarımız kapsamındadır.

Gizli İşlemler

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) ile ilgili danışmanlık ve dava süreci takibi çalışmalarımız kapsamındadır.

Miras Davaları

İstihkak davası, Tenkis davası, Tapu iptal davası, Veraset belgesinin iptali davası, Miras sözleşmesinin iptali davası, Taksim ve İzale-i Şuyu davaları çalışmalarımız kapsamındadır.

Iskat ve Mirastan Mahrum Kalma İşlemleri

Iskat ve Mirastan Mahrum Kalma hususundaki her türlü danışmanlık, izlenecek yol ve hukuki işlemler çalışmalarımız kapsamındadır.

Miras Vergilendirme İşlemleri

Noter aracılığıyla veraset ilamı, dava yoluyla veraset ilamı, veraset ve intikal vergisi beyannamesi, tapu intikali çalışmalarımız kapsamındadır.

Aile Şirketleri

İÇERİK EKSİKLİĞİ BU ALAN DOLDURULMALIDIR

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


    Tıklayın

    Son Yazılarımıza Göz Atabilirsiniz