ÇALIŞMA ALANLARIMIZİNTERNET VE SOSYAL MEDYA HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Bilindiği üzere sosyal medyada paylaşımlar yapabiliyor ve iletişim kurabiliyoruz. Bireylerin sosyal medyalar üzerinde yaptıkları paylaşımlar hukuki ve cezai sorumluluklar içerebilmektedir. Gizlilik en önemli unsurdur. Özel hayatın gizliliği ihlali bir suçtur. Sosyal medyayı dengeli ve güvenli bir şekilde kullanmak oldukça önem taşımaktadır. Çünkü yapılan ihlaller büyük bir soruna dönüşebilmektedir.

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

İnşaat Hukuku

SOSYAL MEDYADA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Sosyal medyada kolaylıkla iletişim kurabiliyor ve birçok şeyden haberdar olabiliyoruz. Ancak sosyal medyanın olumlu özelliklerinin yanı sıra özel hayatı tehdit eden olumsuz yönleri de bulunmakta, kişisel veriler kolaylıkla sosyal medyaya aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin başkaları tarafından kaydedilmesi bir hukuk ihlalidir. Kişisel veriler kanunu ile bu suçlar önlenebilir.

Kişisel verilerin işlenmesi; “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak, geniş bir alanı kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Gerekçede belirtildiği gibi, kişisel verilerin işlenmesi, verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir. (Tasarı, s. 18.)

SOSYAL MEDYA VE FİKRİ HAKLAR

Sosyal medya kendi fikirlerimizi söyleyebilme veya yaratıcılığımızı sergilememize olanak sağlayan bir platformdur. Ancak kendimize ait bir içeriği başkalarının izinsiz kopyalaması bir marka hakkıdır. Bu kişi fikri hakkı ihlal etmektedir.

Örneğin, tanınmış bir markanın ismini kullanarak bir Facebook sayfası açarak, o markanın tanınmışlığını kişisel amaçlarınız için kullanabilirsiniz. Bu ve benzeri durumlara karşı sosyal ağlar, “fikri hak ihlalini şikayet et” gibi uygulamalarla ihlallerin önüne geçmeye çalışmaktadır.

Özellikle sosyal medya ve bilişim teknolojileri kullanılarak, kişi ve kurumların fikri ve sınai hakları basit bir biçimde ihlal ve manipüle edilebilmektedir. Bu duruma karşı kanun koyucunun düzenlemeler yapması bir mecburiyet halini almıştır. Fikir ve sanat eserlerinin korunması amacıyla 5846 sayılı ve 1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, 1983, 1995, 2001, 2004 ve 2008 yıllarında önemli değişikliklere uğramış ve özellikle 2001, 2004 ve 2008 değişiklikleri ile cezai hüküm içeren maddelerde kapsamlı düzenlemelere gidilmiştir. Belirtmek gerekir ki 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5846 sayılı FSEK’in beşinci bölümünde düzenlenen “Ceza Davalarına” ilişkin kısım tamamen değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikten önceki düzenlemede Kanun’un 71. maddesinde “manevi haklara tecavüz”, 72. maddesinde “mali haklara tecavüz”, 73. maddesinde “diğer suçlar”, 74. maddesinde “fail”, 75. maddesinde “kovuşturma ve tekerrür” hususları düzenlenmekte iken, bu maddeler 5728 sayılı Kanun’un getirdiği değişiklikle birlikte artık FSEK’in 71. maddesinde “manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz”, 72. maddesinde “koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri” ve 75. maddesinde “soruşturma ve kovuşturma” şekline dönüştürülmüş ve 73 ve 74. maddeler de ilga edilmiştir. (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu-1951).

HABERLEŞME GİZLİLİĞİ İHLALİ

Sosyal medya çerçevesinde en çok yapılan suçlardan biridir. Kişinin iletişimde bulunduğu bireylerin izinsiz bir şekilde paylaşması çok ciddi bir suç teşkil etmektedir. Bireyin karşısındaki insana saygı göstermesi ve istemediği durumlara sokmaması gerekmektedir.

TCK’nun 132. Maddesi hükmü, kişinin kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğinin diğer tarafın rızası olmaksızın ifşa edilmesini de suç olarak düzenlemiştir. O halde, yalnızca karşı tarafın üçüncü kişilerle yapmış olduğu görüşmelerin değil, bizatihi fail ile yatığı görüşmelerin yayılması da suçtur. Yani, örneğin, sosyal ağ hesabından bir kimseyle mesajlaşan fail, eğer bu mesaj içeriklerini karşı tarafın rızası olmaksızın yayınlar ya da paylaşırsa, bu durumda TCK m. 132/3 dolayısıyla cezalandırılacaktır. (AV. Özocak G.)

SOSYAL MEDYADA KİŞİYE , TOPLUMA VE DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN TAMAMI

İletişim

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pzt-Cum: 08:00-18:00

İnternet ve Sosyal Medya Hukuku

Sosyal Medya ve İnternet Hukuku
 • 5651 Sayılı Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin süreçlerin takibi,
 • Korsan Yayınlarla Mücadele ile ilgili hukuki danışmanlık ve dava takip süreçleri,
 • İnternet Yer ve içerik sağlayıcıların sorumluluklarından kaynaklı uyuşmazlıklar,
 • Ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcıları ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin hukuki süreçlerin takibi,
 • İnternet mecraları ve sosyal medyadan hakaret, tehdit, iftira suçlarına ilişkin tespit, şikayet ve dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılarak sahte ya da taklit sosyal medya hesabı kullanımına ilişkin tespit, şikayet ve dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal medya hesabı, e-mail hacklenmesine yönelik şikayet süresinin yürütülmesi,
 • TCK kapsamında yer alan İnternet ve sosyal medyada haberleşmenin engellenmesi suçu,
  İnternet ve sosyal medyada haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu,
  internet ve sosyal medyada özel hayatın gizliliğini ihlal suçu,
  Sosyal medyada müstehcenlik suçu,
  Sosyal medyada hayasızca hareketler suçu,
  İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen cinsel suçların sosyal medya üzerinden işlendiğinin tespiti, şikâyet ve soruşturma işlemleri dahil tüm ceza ve hukuk dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tazminat davalarının yürütülmesi,
 • Sözleşme düzenlenmesi,
 • Arabuluculuk, Uzlaştırma süreçlerinin takibi,
 • Hukuki Danışmanlık,
 • İhtar Gönderilmesi,
 • Yurt dışı kaynaklı uyuşmazlıklarda süreci çözüm ortaklarımız vasıtasıyla yürütülmesi,

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


  Tıklayın

  Son Yazılarımıza Göz Atabilirsiniz