ÇALIŞMA ALANLARIMIZTİCARET HUKUKU

Hizmetimiz Hakkında

Dünyanın dijitalleşmesine paralel olarak, ticaretin de büyük bir kısmı elektronik ortamda yani internet üzerinden gerçekleşmektedir. Bu nedenle, elektronik ticaretin sorunsuz işlemesi ve oluşacak sorunların çözülmesi için e-ticaret hukuku oluşturulmuştur. Bu hukukun e-ticaret kapsamı içindeki tüm taraflar tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir.

İlgili Kişiler

Hizmet Detayları

Ticaret ve E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret Nedir?

Elektronik ortamda ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen ticaret biçimine elektronik ticaret (e-ticaret) denmektedir. Kanunda bir eylemin elektronik ticaret olabilmesi için, ticari ve iktisadi bir faaliyet olması gerekmektedir.

E-Ticaret Hukuku Nedir?

İnternet üzerinden gerçekleşen ticaret ve ticari işlemleri düzenleyen hukuk dalına, e-ticaret hukuku denmektedir. E-ticaret hukuku birçok hukuk ve kanunla da ilişkili olarak düzenlemeler yapmaktadır. Bunların arasında; kişisel verilerin korunması kanunu, tüketici hukuku, ticaret kanunu ve sözleşmeler hukuku sayılabilmektedir.

Elektronik Ticaret Kanunu

Elektronik ticaret kanunu, elektronik ticaretle ilgili düzenlemelerin yanı sıra, yaptırımları da içeren bir kanundur. Kanunda; e-ticaret, alıcı, hizmet sağlayıcısı, aracı hizmet sağlayıcısı ve e-ticaret sözleşmeleri gibi elektronik

ticareti ilgilendiren tanımlar da mevcuttur. Kanunda ayrıca yükümlülükler ile elektronik ticaretin uygulama esasları da belirtilmektedir.

Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcı Yükümlülükleri

E–ticaret kanununa göre, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının ayrı ayrı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülükler, kanunda şu şekilde sıralanmaktadır;

E-ticaret kanunuyla hizmet sağlayıcıya getirilen yükümlülükler:

 • Bilgi verme yükümlülüğü
 • Siparişlere ilişkin yükümlülükler
 • Ticari elektronik iletilere dair yükümlülükler
 • İletinin reddine uyma yükümlülüğü (alıcı ileti almayı istediği anda reddedebilmektedir)
 • Alıcı ile ilgili kişisel verilerin korunması yükümlülüğü

E-ticaret kanunuyla aracı hizmet sağlayıcıya getirilen yükümlülükler:

 • Ticari iletilerin gönderilmeden önce izin alınması yükümlülüğü
 • Hem alıcı hem de hizmet sağlayıcı ile ilgili kişisel verilerin korunması yükümlülüğü

İletişim

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
Pzt-Cum: 08:00-18:00

Ticaret Hukuku

Ticari İşletme Hukuku
 • Gerçek/ Tüzel kişi tacirlere ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, danışmanlık hizmetleri
 • Yerli / yabancı tacirlerin ve şirketlerin Ticaret Sicili ile ilgili süreçlerinin tamamlanması,
 • Ticaret Unvanı, İşletme adı ve Marka tescili, devri ile unvandan kaynaklı hukuki sorun ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmetleri
 • Ticari defterlere ilişkin danışmanlık ve uyuşmazlıklara ilişkin avukatlık hizmetleri
 • Haksız Rekabet hükümlerine aykırılık halinde ihtar, dava ve süreç takibi ile her türlü yazılı/sözlü danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Tacir Yardımcılığı (Temsilci, Vekil, Diğer Yardımcılar, Pazarlamacı, Acente, Simsar, Komisyoncu) ile ilgili danışmanlık ve uyuşmazlık halinde süreç takibi ile yazılı/sözlü danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
Ticari Sözleşmeler
 • Yerli ve yabancı şirketler arasında bayilik, kiralama, nakliye, lojistik sözleşmeleri, acentelik, distribütörlük, iş ortaklığı, yatırım sözleşmeleri kurulması
 • Kredi, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukuku sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri
 • Franchising ve dağıtım hizmetleri ile ilgili sözleşme hazırlanması, süreç ve dava takibi dahil her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetleri
 • Ticari Sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Ticari Sözleşmeler hukukuna ilişkin konularda süreç takibi, yazılı/sözlü danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmesi
Taşıma Ve Lojistik Hukuku
 • Yurt içi ve uluslararası Karayolu taşımaları,
 • Yurt içi ve uluslararası Demir yolu taşımaları
 • Yurt içi ve uluslararası hava yolu taşımaları,
 • Yurt içi ve uluslararası deniz yolu (Kabotaj) taşımaları
 • Taşıma işleri Organizatörlüğü ile ilgili yasal danışmanlık
 • Taşıma Sözleşmeleri hazırlanması, Acente, Simsarlık kurulması süreç takibi
 • Taşıma Senetleri oluşturulması ve senetten doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Komisyonculuk Sözleşmelerinin hazırlanması, uyuşmazlık çözümü, süreç takibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri
Aile Şirketleri

Aile şirketleri sözleşmesi veya Aile Anayasası hazırlanması, gerekli hukuki altyapının hazırlanması için süreç takibi, potansiyel uyuşmazlıkların önlenmesi için yazılı/sözlü danışmanlık, sözleşme düzenlenmesi, dava takibi dahil olmak üzere avukatlık ve danışmanlık hizmetleri verilmesi

E–Ticarette Ödeme Sistemleri
 • Elektronik Para ve Menkul kıymet mutabakat sistemleri,
 • Ödeme Hizmetleri, Elektronik Para Kuruluşları (E-Para),
 • Bitcoin ve Benzeri Dijital Para Sistemleri ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi
E-Ticarette Güvenlik
 • Şifreleme,
 • Elektronik İmza,
 • E–Sertifika Hizmet Sağlayıcısının hak ve yükümlülükleri ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi.
E–Ticarette Kişisel Verilerin Korunması
 • E–Ticarette Kişisel Verilerin Korunmasında Temel İlkeler ve İşlenme Koşulları,
 • E–Ticarette İşlenmiş Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
 • E–Ticarette Veri Sorumlusunun Bilgi Verme Yükümlülüğü Veri Sahibinin Hakları ve Kişisel Verilerin Aktarılması
 • Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi
E–Ticarette Fikri Mülkiyet Hakları
 • E–ticarette markalaşma ve marka ve patent hakkının korunması
 • E–Ticarette Markalaşma ve Marka Hakkı
 • E–Ticarette Marka Hakkı İhlalleri
 • E–Ticarette Patent Hakları
 • E–Ticaret Sitelerinde Gerçekleşen Telif Hakkı İhlalleri
 • E–Ticaret Programlarının ve Veri Tabanlarının Fikri Mülkiyet Kapsamında Korunması  ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi
E–Ticarette Rekabet İhlalleri Ve Haksız Rekabet
 • E–Ticarette Haksız Rekabet
 • E–Ticarette Rekabet İhlalleri
 • E–Ticarette Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma,
 • E–Ticarette Rekabeti Bozucu Dikey Anlaşmalar ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi
E–Ticaretin Vergisel Boyutu
 • E-ticarette vergi yükümlülüğü düzenlemeleri ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi
E–Ticaret Sözleşmeleri
 • Elektronik Ortamında Kurulan Sözleşme Türleri,
 • Mal Satımına Yönelik Sözleşmeler,
 • Dijital Ürün Satımına Yönelik Sözleşmeler
 • Hizmet Sunumuna Yönelik Sözleşmeler
 • Bilgi Teminine Yönelik Sözleşmeler ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi
E–Ticarette Tüketici Hukuku Sözleşmeleri
 • Mesafeli Sözleşmeler
 • Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler
 • Devre Tatil Ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri
 • Paket Tur Sözleşmeleri
 • Abonelik Sözleşmeleri  ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi
E–Ticarette Tüketici Hukuku Uygulamaları
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunundan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi
E–Ticarette Alınan Ayıplı Mal/Hizmet Halinde Tüketicinin Hakları
 • E–Ticarette Alınan ayıplı mal veya Hizmetin Ayıplı Çıkması Halinde Tüketicinin Hakları  ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi
E–Ticarette Ticari Reklamlar Ve Haksız Ticari Uygulamalar
 • Ticari Reklamlar,
 • Örtülü Reklam Yasağı,
 • Karşılaştırmalı Reklamlar ile ilgili yazılı/sözlü danışmanlık, gerekli hukuki altyapının oluşturulması için sözleşme ve belge hazırlanması, avukatlık hizmeti, dava süreçlerinin takibi

Ali YÜKSEL - Hilmi ÖZALP Hukuk BürosuBize Ulaşın!


  Tıklayın