Blogşirketler hukukuŞirket Hukuku Rehberi: Nedir? Nelere Dikkat Edilmelidir?

22/10/2022
https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/sirketler-hukuku-1280x853.jpg

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku, ticaret hukukuna dahildir ve şirketlerin, bölünmesi, birleşmesi, devralınması, tasfiyesi ve tip değiştirmesi alanlarıyla ilgilenir. 2011 yılında 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, şirketler hukuku alanı işbu kanunla düzenlenmektedir.

  • Şirketler Hukuku Neleri Kapsar?

Şirketler hukuku; ticari işletmeler hukuku, şirketler hukuku, taşıma – deniz ticareti hukuku, sigorta hukuku, kıymetli evrak hukuku, bankacılık hukuku gibi birçok hukuk dalını kapsar.

  • Şirket Avukatlığı Nedir?

Şirket avukatları, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatlardır.

  • Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirkete yönelik açılan davalarla, şirketin açtığı davaları yürütmekle görevlidir. Şirkete açılan davalarla alakalı bilgi ve belgeleri toplar. Şirketin taraf olduğu davalarda, şirketin lehine savunmalar yapar ve müvekkil şirket adına dava süreçlerini takip eder.

  • Şirket Avukatlığı Nasıl Yapılır?

Şirket avukatlığı, şirketlerin kendi bünyesinde şekillenen avukatlar veya anlaşmalı bürolar ile hukuki destek alınarak yürütülebilir.

  • Şirket Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Şirketler avukatlarının baktığı davalar arasında, haksız rekabet davaları, şirketin alacak – borç davaları, ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları, vergi hukukundan doğan davalar, ortaklıktan çıkma davaları, ve diğer anonim/limited şirketlerle alakalı davalar dahildir.

  • Şirket Avukatı Kimleri Temsil Eder?

Şirket sıfatını haiz olan ortaklıkları temsil eder. İki kişinin bir araya gelerek oluşturduğu adi ortalıklar veya daha çok üyeden oluşan anonim, komandit, limited türündeki şirketlerin de davalarına bakar.

  • Şirket Avukatlığı Hizmet Kapsamı

Şirket avukatlığı, şirketlerin Genel Kurul temsili, yönetim kurul toplantıları, şirket ana sözleşmeleri, iç tüzüklerinin hazırlanması, hisse devir sözleşmesi, ortaklık sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, teminat satış sözleşmesi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

  • Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre, esas sermayesi en az 250.000 TL veya üzeri olan şirketler, bünyelerinde avukat bulundurmak zorundadır.

Paylaş
Paylaş