https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2024/04/MARKA-TESCIL.png

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. Maddesinde markanın ve marka olabilecek işaretlerin tanımı yapılmıştır.   Marka olabilecek işaretler Madde 4- (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler,...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/11/mirascinin-haklari-scaled-e1670591976436-1280x720.jpg

BİYOGRAFİ TÜRÜ SİNEMA ESERLERİ BAĞLAMINDA ESERE KONU KİŞİ YA DA MİRASÇILARIN HAKLARINA İLİŞKİN HUKUKİ BİR DEĞERLENDİRME   GENEL OLARAK Kişinin hatırasına ilişkin biyografi filmlerinde temel anlatının, şahsın hayat hikayesi, onu kamuoyu nezdinde ünlü hale getiren olayların tasviri, anıları, hikayeleri üzerine kurulduğu söylenebilir. Özellikle kamuya mâl olmuş kişilerin ölümünden sonra, kişinin hayatının, hikayelerinin biyografi türünde film...

https://www.aliyuksel-hilmiozalp.av.tr/wp-content/uploads/2022/10/patent-hukuku-1280x720.jpg

Patent Hukuku Nedir? Patent Hukuku Avukatı   Patent Nedir? Patent, buluş sahibi kişinin, buluş konusu ürününü korumak için almış olduğu korumadır. Bu şekilde buluş sahibi, 3. Kişilerden buluşunu, üretme, satma ve ithal etmesini engeller. Marka Nedir? Marka, bir işletmenin, kendisini diğer işletmelerden ayırmak amacıyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya...